MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

KHÓA CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO
LOUSIANA DECEMBER 2007

"Các ngươi tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi hết lòng kiếm Ta. Ta sẽ cho các ngươi được gặp" Giêrêmia 9:13-14

- Đến với khóa tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng để qua Chúa Thánh Thần quý vị sẽ tìm gặp một Thiên Chúa quyền năng, sống động trong đời sống.
- Đến với khóa tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng để nhận lời hứa và qùa tặng của Thiên Chúa đã dành cho quý vị.
- Đến với khóa tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng để tìm lại sự bình an trong tâm hồn, niềm vui trong trái tim và sống đời sống mới ý nghĩa hơn.
- Đến với khóa tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng để học nơi Mẹ Maria một tâm hồn ca ngợi, hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa.

“Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới.” Ep 4:22-24

Dưới sự hướng dẫn:
- Linh Mục Phêrô Bùi Công Minh
- Lm Gioan Vũ Hân

“Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới.” Ep 4:22-24

Địa điểm:
- Giáo Xứ Thánh Lê Thị Thành
-  6851 St. Le Thi Thanh St, Marrero, LA 70072
- Ở xa xuống phi trường New Orleans (code: MSY)

Thời gian:
-Thứ Sáu ngày    30/11/2007 từ 6PM-9:30PM
-Thứ Bảy ngày    01/12/2007 từ 9AM-9:30PM
-Chúa Nhật ngày 02/12/2007 từ 9AM-2:00PM

Lệ phí: ẩm thực và chi phí cho 3 ngày là $40.

Liên lạc:
Ngô Tám DT :504-957-4829  tamngo504@yahoo.com
Bùi Văn Tạo 504-287-7287
Trần Văn Bình : 504-348-1346 (h) 504-606-8340 (c)
 

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.