MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

KHÓA TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH LINH

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn mừng
LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres, tại Olympia có tổ chức ‘Khóa Tĩnh Tâm Trong Chúa Thánh Linh.’

***Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương Người băng bó cho lành. (TV 147:3)
*** Cha có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi con, mà làm hơn
gấp ngàn lần điều con có thể cầu xin hay nghĩ tới. (Eph 3, 20)

Thuyết giảng:  Linh Mục Giuse NGUYỄN BÌNH AN
cựu Tuyên Úy Hải Quân Hoa Kỳ

Địa điểm:  St. Michael Satellite Church

      1835 Overhulse Rd. NW
Olympia, WA 98507

Thời gian:  thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2007   6:00pm-9:30pm
                    thứ bảy, ngày 01 tháng 12 năm 2007      9:00am-9:00pm
                    Chúa Nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2007 1:00pm-5:00pm

       Kính mời toàn thể Dân Chúa đến tham dự để:

-Cảm nghiệm sâu xa hơn tình Chúa luôn yêu thương mình.
-Cảm nghiệm được Quyền năng Ca Ngợi và Tha Thứ.
-Học hỏi về các Đặc Sủng của Chúa Thánh Thần.

Xin liên lạc:  Ông Chiêu Nguyễn:  360-754-0865
                                    Anh Tuyến Nguyễn:  360-866-3751     
                                Ch Dung Trn:         360-456-2360

** Khóa Tĩnh Tâm hoàn toàn min phí

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.