MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

 KHÓA TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH LINH

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn mừng
LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Cộng Đoàn Trinh Vương tại Everett, WA, sẽ tổ chức ‘Khóa Tĩnh
Tâm Trong Chúa Thánh Linh.’

*** Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương Người băng bó
cho lành.(TV 147:3)
*** Cha có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi con, mà làm hơn
gấp ngàn lần điều con có thể cầu xin hay nghĩ tới. (Eph 3, 20)

Thuyết giảng: Linh Mục Giuse NGUYỄN BÌNH AN, cựu Tuyên Úy Hải Quân Hoa Kỳ

Địa điểm: Immaculate Conception Church
2501 Hoyt Ave.
Everett, WA 98201

Thời gian:
Thứ sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2007 6:00pm-9:30pm
Thứ bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2007 9:00am-9:00pm
Chúa Nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2007 3:00pm-6:00pm

Kính mời toàn thể Dân Chúa đến tham dự để:
-Cảm nghiệm sâu xa hơn tình Chúa luôn yêu thương mình.
-Cảm nghiệm được Quyền năng Ca Ngợi và Tha Thứ.
-Học hỏi về các Đặc Sủng của Chúa Thánh Thần.

Xin liên lạc: Anh Hoà: 425-385-8620
Anh Mùi: 425-347-2353

**Khóa Tĩnh Tâm hoàn toàn miễn phí

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.