MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU
Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy. Đây là sách về giảng dạy giá trị và đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần để học hỏi và tìm hiểu. Sách dầy 600 trang. Giá $15 USD kể cả cước phí trong Hoa Kỳ.
G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch
|Trở về Mục lục|  |
Mua sách|

Phần 1: Thánh Linh Chân Lý Ngự Đến

00- Lời giới thiệu
01- Tôi tin kính Chúa Thánh Thần
02-
Đấng Bảo Trợ, Thánh Linh Chân Lý
03-
Chúa Thánh Linh là Đấng Bào Chữa 
04-
Chúa TL ngự xuống theo tinh thần lời hứa trong Cựu Ước
05-
Chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh
06-
Sự hiện diện của Đức Maria tại căn phòng trên lầu ở Jerusalem
07-
Nguồn gốc Lễ Hiện Xuống và Lễ Đầu Mùa
08-
Sự huyền lộ quyền năng Thiên Chúa trong Lễ Hiện Xuống
09-
Việc tuôn tràn sự sồng thần linh và ý nghĩa Lễ Hiện Xuống
10-
Lễ Hiện Xuống và ơn được Thiên Chúa thừa nhận
11-
Lễ Hiện Xuống hoàn thành Giao Ước Mới
12- Lễ Hiện Xuống và Luật Chúa Thánh Linh

13- Lễ Hiện Xuống khai sinh dân Thiên Chúa, một dân thánh

14- Lễ Hiện Xuống là ngày khai sinh Giáo Hội

15- Phép Rửa trong Chúa Thánh Linh

16- Mối liên hệ tự hữu giữa Phép Thánh Thể và ơn Chúa Thánh Linh

17- Lễ Hiện Xuống đánh dấu khởi đầu sứ mệnh của Giáo Hội

18-
Tính phổ quát và đa dạng của Giáo Hội
19- Bài giảng của Thánh Phêrô sau khi Chúa Thánh Linh ngự xuống

20- Việc truyền giáo của các tông đồ thời sơ khai

21- Tác dụng lời giảng của Thánh Phêrô vào ngày Lễ Hiện Xuống

22- Vương quốc của Chúa Kitô trong lịch sử nhân loại

23- Chúa Thánh Linh trong đời sống Giáo Hội sơ khai

24- Lễ Hiện Xuống nơi dân ngọai

25- Chúa Thánh Linh trong sứ mệnh truyền giáo cho dân ngoại

26- Thành qủa Lễ Hiện Xuống

27- Ý nghĩa từ ngữ “Thánh Linh” trong Cựu Ước

28- Hành động sáng tạo của Thánh Linh Thiên Chúa

29- Công việc hướng dẫn của Thánh Linh Thiên Chúa

30- Thánh Linh nâng đỡ tôi

31- Thánh Linh Thiên Chúa là Đấng Thánh Hóa

32-
Thánh Linh Thiên Chúa thanh tẩy
33- Chúa Thánh Linh, Ngôi Lời và Đấng Khôn
Ngoan

Phần 2. Chúa Thánh Linh trong Sứ Mệnh của Chúa Giêsu

34- Chúa Kitô là phép lạ vĩ đại nhất của Chúa Thánh Linh
35- Trinh thai

36- Chúa Thánh Linh hiện diện cách đặc biệt trong Đức Trinh Nữ Maria

37- Chúa Thánh Linh và tân “nhân chủng học”

38- Chúa Kitô là Đấng Toàn Thánh

39- Chúa Thánh Linh hoạt động khi Đức Maria đi thăm viếng
40- Hiến dâng trong Đền Thánh
41- Chúa Thánh Linh và Chúa Hài Đồng Giêsu
42- Chúa Thánh Linh chỉ dạy Đức Maria
43- Hoạt động của Chúa Thánh Linh khi Chúa Giêsu chịu phép rửa
44- Chúa Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào hoang địa
45- Thánh Linh cầu nguyện là nguồn lực cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu
46- Công trình của Chúa Thánh Linh trên đồi Calvary
47- Thân xác phục sinh

Phần 3. Chúa Thánh Linh Là Một Ngôi Thiên Chúa

48- Mạc khải về Ngôi Vị Chúa Thánh Linh
49- Tân Ước mạc khải trọn vẹn về Chúa Ba Ngôi
50- Chúa Thánh Linh là Đấng chủ động công việc của Chúa Giêsu
51- Đấng phù trợ ở cùng chúng ta
52- Chúa Thánh Linh theo các thư của Thánh Phaolô
53- Chúa Thánh Linh “thấu suốt mọi sự”
54- Gió và Lửa là biểu tượng của Chúa Thánh Linh
55- Xức dầu là biểu tượng Phúc Âm về Chúa Thánh Linh
56- Chúa Thánh Linh theo Kinh Tin Kính
57- Luận đề Chúa Thánh bởi Chúa Con mà ra
58- Chúa Thánh Linh là “Tình Yêu Nhiệm Xuất”
59- Chúa Thánh Linh là “Hồng Ân”

Phần 4. Chúa Thánh Linh và Giáo Hội

60- Chúa Thánh Linh là linh hồn của Giáo Hội
61-
Chúa Thánh Linh trong việc hiệp nhấ
62-
Chúa Thánh Linh là nguồn sự thánh thiện
63-
Chúa Thánh Linh là uyên nguyên công giáo tính
64-
Chúa Thánh Linh canh giữ mối tông truyền
65-
Chúa Thánh Linh bảo vệ truyền thống thánh
66-
Chúa Thánh Linh là căn nguyên đời sống nhiệm tích
67-
Chúa Thánh Linh là căn nguyên mọi thừa tác vụ
68-
Chúa Thánh Linh là nguồn mạch ân sủng thiêng liêng
69-
Chúa Thánh Linh là Đấng An Ủi khác
70-
Chúa Thánh Linh ngự trong tâm hồn mọi người
71-
Chúa  Thánh Linh là nguồn sống mới
72-
Chúa Thánh Linh là nguồn sống nội tâm
73-
Chúa Thánh Linh là nguồn sống cầu nguyện
74-
Chúa Thánh Linh là ánh sáng linh hồn
75-
Chúa Thánh Linh là nguyên lý chính yếu của Đức Tin
76-
Chúa Thánh Linh là nguồn sống yêu thương  mới
77-
Chúa Thánh Linh là nguyên lý hòa bình
78-
Chỉ có Chúa Thánh Linh mới thật sự ban niềm hân hoan
79-
Chúa Thánh Linh ban sức mạnh cho Kitô hữu
80-
Chúa Thánh Linh là lời giao ước cho hy vọng thế mạt


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch
www.thanhlinh.net

|Trở về Mục lục|  |Mua sách|

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Pray-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.