MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

CHUẨN BỊ ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ
Nguyên tác: Prepare My People - Hãy Chuẩn Bị Dân Ta
Đức Ông Vincent Walsh
Trang Mục Lục

LỜI NGỎ

Đức Ông Vincent Walsh là linh mục đã tham gia phong trào Canh Tân Đặc Sủng từ thời mới khai sinh phong trào và ngài đã viết những cuốn sách giảng dạy về phong trào Thánh Linh rất căn bản và hữu ích.

Trước sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của phong trào Canh Tân Đặc Sủng Việt Nam, và được phép của Đức Ông Vincent Walsh, thanhlinh.net xin chuyển dịch tài liệu này để giúp các nhóm cầu nguyện Thánh Linh học hỏi và sinh hoạt cách dễ dàng hơn. Đây là cuốn sách rất căn bản, nền tảng và giá trị để học hỏi dựa trên Kinh Thánh. Ngoài ra, sách này còn giúp mọi người cầu nguyện với Kinh Thánh để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn cách sâu đậm hơn.

Những phần trong ngoặc đơn (***) là những phần gợi ý được thêm vào để giúp người hướng dẫn hay các nhóm viên mới gia nhập phong trào hiểu rõ hơn và dễ dàng sử dụng. Mỗi bài học có thể chia ra làm nhiều tuần. Không nên đi quá nhanh, thà chậm nhưng vững vàng thì tốt hơn. Nên dừng lại để giải thích khi cần thiết. Nguyện xin Chúa Giêsu chúc lành cho những ai đang khao khát tìm kiếm Thần Khí Chúa.

Mỗi bài gồm có 2 phần:
- Lý thuyết bài học
- Kinh thánh thực hành

Cách học hỏi trong nhóm:
Một bài lý thuyết và học hỏi được chia làm nhiều lần họp nhóm.

1- Lý thuyết: Mỗi lần họp đọc một đoạn của phần lý thuyết bài học với sự hướng dẫn của trưởng nhóm hay người được chỉ định.
2- Thực hành: Phần Kinh Thánh, chia ra cứ hai người một nhóm nhỏ. Trước hết đọc chung qua 1 lần của bài Kinh Thánh. Sau đó, đi vào từng câu và cầu nguyện theo ý đã gợi sẵn trong sách. Thay đổi nhau mỗi người làm một câu.


GIỚI THIỆU

Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng và những nhóm cầu nguyện có nhiều người mới đến cần có những sự hướng dẫn khởi đầu. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng còn có một nhu cầu lớn lao khác; đó là các trưởng nhóm chưa biết làm sao để hướng dẫn những người mới sau khi đã dẫn dắt họ qua những bước khởi đầu của ơn hoán cải cá nhân qua Phép dìm trong Chúa Thánh Thần và đầu phục cho ơn Tiếng lạ.

Vì thế, tôi quyết định viết sách “Hãy chuẩn bị dân Ta” (Hãy đón nhận Chúa Kitô) này để giúp hướng dẫn người ta chuẩn bị đón nhận Phép dìm trong Chúa Thánh Thần và đầu phục cho ơn Tiếng lạ. Sách này còn cung cấp sự chăm sóc mục vụ cần thiết cho người ta sau khi đã nhận lãnh kinh nghiệm hoán cải khởi đầu.

Khóa Thánh Linh - Đời Sống Trong Thánh Thần

Những khóa Thánh Linh này không nên bỏ qua. Mọi người cần tham dự những khóa tĩnh tâm càng sớm càng tốt hầu tham dự vào luồng gió Canh Tân Lễ Ngũ Tuần. Sách này để đáp ứng tình trạng những nhóm cầu nguyện không thể tổ chức những buổi tĩnh tâm thường xuyên được. Những người mới tới cần một vài trợ giúp để họ có thể mau chóng kinh nghiệm về Thánh Thần, và không phải chờ đợi lâu để được người khác đặt tay cầu nguyện cho.

(*** Ngoài ra, những nhóm cầu nguyện cũng cần sử dụng sách này trong buổi họp nhóm để giúp những người mới gia nhập nhóm hay những người mới đi dự khóa Thánh Linh về có sự hiểu biết căn bản về đời sống mới và các ân huệ của Thánh Thần).

Những Phần Kinh Thánh

Phong trào Ngũ Tuần khuyến khích mọi người từ bỏ thái độ thụ động tâm linh để đích thân hoạt động tích cực. Phần Kinh Thánh sau mỗi bài nói, giúp người mới sống cầu nguyện mỗi ngày với Kinh Thánh. Phần này được cố ý chọn theo mỗi đề tài liên tục trong tiến trình hướng dẫn giảng dạy. Đến cuối tuần, người ta đã hấp thụ được sự giảng dạy cơ bản và thấy được nền tảng cơ bản Kinh Thánh. Bởi vì sách này được viết cho những người mới tham dự phong trào, những phần Kinh Thánh này được lấy hoàn toàn từ Tân Ước.

Hai Cách Sử Dụng

1- Trong Nhóm Cầu Nguyện
Sách này có thể được sử dụng để chuẩn bị những người mới tới để họ được nhận ơn dìm trong Thánh Thần, và cung cấp những bài giảng dạy cần thiết sau kinh nghiệm khởi đầu này. Những bài nói cần được trình bày mỗi tuần với lời giải thích thêm vào bởi người hướng dẫn. Mỗi bài nói cần ngắn gọn và một số bài có thể được kết hợp chung với nhau. Mỗi người mới đến cần phải có một cuốn sách này trong tay khi tới tham dự nhóm.

2- Ngoài Nhóm Cầu Nguyện
Sách này cũng có thể được sử dụng bởi những người ở ngoài nhóm cầu nguyện Thánh Linh, nhưng ước muốn được cảm nghiệm về Thiên Chúa. Nhiều người Công Giáo đã nghe nói đến “ơn được tái sinh”, thì sách này cung cấp sự hướng dẫn để làm sao thực hành điều đó, dựa trên lòng tin rằng Chúa Giêsu “là người trước tiên lãnh nhận lời hứa ban Thánh Thần từ Chúa Cha”, sau đó tuôn đổ Thần Khí trên chúng ta (CV 2:33). Thần Khí chẳng bao giờ bị giới hạn. Ngài không bị giới hạn trong những khóa Thánh Linh, những bài nói cho người mới đến hay trong nhóm cầu nguyện. Thánh Thần là một quà tặng của Thiên Chúa Cha cho mọi người. Chúng ta đón nhận Ngài một cách nhanh chóng hơn, chắc chắn hơn, và dồi dào hơn khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là Thiên Chúa của chúng ta.

3- Một Sự Ôn Lại Cho Mọi Người
Chúng ta cần ôn lại những giáo huấn căn bản. Một số phần trong sách có thể được bỏ qua trong bước khởi đầu chuẩn bị đón nhận Thánh Thần của một người (nếu như người ấy đã có căn bản hiểu biết về phong trào và Kinh Thánh). Nhiều người góp ý là phần cầu nguyện Kinh Thánh là một trợ giúp thực sự trong những giờ cầu nguyện thinh lặng hằng ngày.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho người đọc được nhiều niềm vui như Ngài đã làm cho tác giả (Đức Ông Vincent Walsh) của cuốn sách chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu này.
 

***

Hướng Dẫn - Cầu Nguyện Dựa Vào Kinh Thánh

Mỗi tuần có một bài Kinh Thánh hay mỗi ngày có một đoạn Kinh Thánh để bạn dựa vào đó mà cầu nguyện.

1- Trước hết, bạn nguyện xin Thánh Thần soi sáng để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.

2- Bạn theo bài trích dẫn mà đọc 1,2 lần, chú ý những chữ, tên, việc... thinh lặng và xin Chúa Thánh Thần dạy dỗ, hướng dẫn.

3- Nếu có thể tự mình đọc lại một lần nữa, ngưng ở từng câu mà cầu nguyện tự phát. Hoặc bạn có thể theo gợi ý trong sách mà cầu nguyện (cầu nguyện:..) là phần gợi ý cầu nguyện được thêm vào để giúp cầu nguyện lúc ban đầu. Nhưng cơ bản là để Thánh Thần hướng dẫn.

4- Khi đọc từng cầu Kinh Thánh để cầu nguyện, tuỳ từng câu thích hợp, bạn có thể thay thế tên nhân vật trong câu Kinh Thánh bằng chính tên của mình hay của người mà bạn đang cầu nguyện với họ, để cảm nghiệm lời Kinh Thánh ấy Chúa đang nói với chính bạn/họ hôm nay. Thí dụ Mt4:19 Người bảo (các ông): "(Các anh) hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho (các anh) thành những kẻ lưới người như lưới cá." Bạn có thể đọc: Mt4:19 Người bảo (Mai): "(Mai) hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho (Mai) thành những kẻ lưới người như lưới cá."

5- Bạn có thể viết xuống câu Kinh Thánh đánh động hay có ý nghĩa và học thuộc, để giúp bạn sau này có thể nói câu Kinh Thánh đó mà không cần phải tìm kiếm trong sách.

www.thanhlinh.net
5/2006

Trang Mục Lục

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Pray-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.