MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

 LỊCH PHỤNG VỤ 2007

Tháng 1 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy


 

1
Trắng

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

2
Trắng

 Th. Cả Basil và Gregory Nazianzen, Giám Mục/Tiến Sĩ
 

3
Trắng

Thứ Tư tuần II Giáng Sinh

Danh Thánh Chúa Giêsu
 

4
Trắng

 Th. Elizabeth Ann Seton
 

5
Trắng

 Th. John Neumann, Giám Mục
 

6
Trắng

 Cp. Andre Bessette, Tu Sĩ
 

7
Trắng
Lễ
Hiển Linh

8
Trắng

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
 

9
Xanh

Thứ Ba tuần I Thường Niên
 

10
Xanh

Thứ Tư tuần I Thường Niên
 

11
Xanh

Thứ Năm tuần I Thường Niên
 

12
Xanh

Thứ Sáu tuần I Thường Niên
 

13
Xanh

 Th. Hilary, Giám Mục/Tiến Sĩ
Th. Đaminh Khảm, Giuse Tả, Luca Thìn

14
Xanh
Chúa Nhật II Thường Niên
 

15
Xanh

Thứ Hai tuần II Thường Niên
 

16
Xanh

Thứ Ba tuần II Thường Niên
 

17
Trắng

 Th. Anthony, Ab
 

18
Xanh

Thứ Năm tuần II Thường Niên
 

19
Xanh

Thứ Sáu tuần II Thường Niên
 

20
Xanh

 Th. Fabian, Giáo Hoàng/Tử Đạo; Sebastian, Tử Đạo
 

21
Xanh
Chúa Nhật III Thường Niên
 

22
Xanh

 Th. Vincent, Tu Sĩ/Tử Đạo
Th. Mátthêu Đậu, Phanxicô Tế

23
Xanh

Thứ Ba tuần III Thường Niên
 

24
Trắng

 Th. Francis de Sales, Giám Mục/Tiến Sĩ
 

25
Trắng

Lễ Th. Phaolô, Tông Đồ trở lại
 

26
Trắng

 Th. Timothy và Titus, Giám Mục
 

27
Xanh

 Th. Angela Merici, Đồng Trinh
 

28
Xanh
Chúa Nhật IV Thường Niên
 

29
Xanh

Thứ Hai tuần IV Thường Niên
 

30
Xanh

Thứ Ba tuần IV Thường Niên
Th. Tôma Khuông
 

31
Trắng

 Th. John Bosco, Linh Mục
 


 

Tháng 2 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1
Xanh

Thứ Năm tuần IV Thường Niên
 

2
Trắng

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
 

3
Xanh

 Th. Blase, Giám Mục/Tiến Sĩ; Ansgar, Giám Mục
 

4
Xanh
Chúa Nhật V Thường Niên
 

5
Đỏ

 Th. Agatha, Đồng Trinh/Tử Đạo
 

6
Đỏ

 Th. Paul Miki và Các bạn Tử Đạo
 

7
Xanh

Thứ Tư tuần V Thường Niên
 

8
Xanh

 Th. Jerome Emiliani
 

9
Xanh

Thứ Sáu tuần V Thường Niên
 

10
Trắng

 Th. Scholastica, Đồng Trinh
 

11
Xanh
Chúa Nhật VI Thường Niên
 

12
Xanh

Thứ Hai tuần VI Thường Niên
 

13
Xanh

Thứ Ba tuần VI Thường Niên
Th. Laurenxô Hưởng, Phaolô Lộc

14
Trắng

 Th. Cyril, Đan Sĩ,và Methodius, Giám Mục
Lễ Valentine
Tình yêu

15
Xanh

Thứ Năm tuần VI Thường Niên
 

16
Xanh

Thứ Sáu tuần VI Thường Niên
 

17
Xanh

 Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
 

18
Xanh
Chúa Nhật VII Thường Niên
Tết Đinh Hợi

19
Xanh

Thứ Hai tuần VII Thường Niên
Mùng 2 Tết

20
Xanh

Thứ Ba tuần VII Thường Niên
Mùng 3 Tết

21
Tím

Lễ Tro

Ăn chay, kiêng thịt

22
Trắng

Lễ Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
 

23
Tím

Th. Polycarp, Giám Mục/Tử Đạo
Kiêng thịt

24
Tím

Thứ Bảy sau Lễ Tro
 

25
Tím
Chúa Nhật I Mùa Chay
 

26
Tím

Thứ Hai tuần I Mùa Chay
 

27
Tím

Thứ Ba tuần I Mùa Chay
 

28
Tím

Thứ Tư tuần I Mùa Chay
 


 

Tháng 3 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1
Tím

Thứ Năm tuần I Mùa Chay
 

2
Tím
Thứ Sáu tuần I Mùa Chay

3
Tím

Cp. Katharine Drexel, Đồng Trinh
 

4
Tím
Chúa Nhật II Mùa Chay
 

5
Tím

Thứ Hai tuần II Mùa Chay
 

6
Tím

Thứ Ba tuần II Mùa Chay
 

7
Tím

Th. Perpetua và Felicity, Tử Đạo
 

8
Tím

Th. John of God, Tu Sĩ
 

9
Tím

Thứ Sáu tuần II Mùa Chay
Kiêng thịt
Th. Frances of Rome, Tu Sĩ

 

10
Tím

Thứ Bảy tuần II Mùa Chay
 

11
Tím
Chúa Nhật III Mùa Chay
 

12
Tím

Thứ Hai tuần III Mùa Chay
 

13
Tím

Thứ Ba tuần III Mùa Chay
 

14
Tím

Thứ Tư tuần III Mùa Chay
 

15
Tím

Thứ Năm tuần III Mùa Chay
 

16
Tím
Thứ Sáu tuần III Mùa Chay
Kiêng thịt

17
Tím

Th. Patrick, Tiến Sĩ
 

18
Tím
Chúa Nhật IV Mùa Chay
 

19
Trắng

Lễ Th. Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
 

20
Tím

Thứ Ba tuần IV Mùa Chay
 

21
Tím

Thứ Tư tuần IV Mùa Chay
 

22
Tím

Thứ Năm tuần IV Mùa Chay
 

23
Tím
Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay
Kiêng thịt

Th. Turibius de Mogrovejo, Giám Mục

 

24
Tím

Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay
 

25
Tím
Chúa Nhật V Mùa Chay
 

26
Trắng

Lễ Truyền Tin
 

27
Tím

Thứ Ba tuần V Mùa Chay
 

28
Tím

Thứ Tư tuần V Mùa Chay
 

29
Tím

Thứ Năm tuần V Mùa Chay
 

30
Tím
Thứ Sáu tuần V Mùa Chay
Kiêng thịt

31
Tím

Thứ Bảy tuần V Mùa Chay
 

Tháng 4 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

1
Đỏ
Chúa Nhật Lễ Lá
 

2
Tím
Thứ Hai Tuần Thánh

3
Tím
Thứ Ba Tuần Thánh

4
Tím
Thứ Tư Tuần Thánh

5
Tím
Thứ Năm Tuần Thánh
Lễ Tiệc Ly

6
Tím
Thứ Sáu Tuần Thánh
Ăn chay, kiêng thịt
Thương Khó Chúa

7
Đỏ
Thứ Bảy Tuần Thánh
Lễ Vọng Phục Sinh

8
Trắng
Lễ
Chúa Nhật Phục Sinh

9
Trắng

Thứ Hai tuần bát nhật Phục Sinh
 

10
Trắng

Thứ Ba tuần bát nhật Phục Sinh
 

11
Trắng

Thứ Tư tuần bát nhật Phục Sinh
 

12
Trắng

Thứ Năm tuần bát nhật Phục Sinh
 

13
Trắng

Thứ Sáu tuần bát nhật Phục Sinh
 

14
Trắng

Thứ Bảy tuần bát nhật Phục Sinh
 

15
Trắng
Chúa Nhật II Phục Sinh
Kính Lòng Thương Xót Chúa

16
Trắng

Thứ Hai tuần II Phục Sinh
Th. Phaolô Tịnh

17
Trắng

Thứ Ba tuần II Phục Sinh
 

18
Trắng

Thứ Tư tuần II Phục Sinh
 

19
Trắng

Thứ Năm tuần II Phục Sinh
 

20
Trắng

Thứ Sáu tuần II Phục Sinh
 

21
Trắng

 Th. AnseLinh Mục, Giám Mục/Tiến Sĩ
 

22
Trắng
Chúa Nhật III Phục Sinh
 

23
Trắng

 Th. George, Tử Đạo
 

24
Trắng

 Th. Fidelis of SiGiám Mụcaringen, Linh Mục/Tử Đạo
 

25
Trắng

Lễ Th. Maccô, Thánh Sử
 

26
Trắng

Thứ Năm tuần III Phục Sinh
 

27
Trắng

Thứ Sáu tuần III Phục Sinh
 

28
v

 Th. Peter Chanel, Linh Mục/Tử Đạo
Th. Gioan Thành, Phaolô Khoan, Phêrô Hiếu

29
Trắng
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Chiên Lành

30
Trắng

 Th. Pius V, Giáo Hoàng
Th. Giuse Tuân


 

Tháng 5 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy


 


 

1
Trắng

 Th. Thánh Giuse Thợ
Th. Augustinô Đông, Gioan Hương

2
Trắng

 Th. Athanasius, Giám Mục/Tiến Sĩ
Giuse Lựu

3
Đỏ

Lễ Th. Philip & James, Tông Đồ
 

4
Trắng

Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh
 

5
Trắng

Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh
 

6
Trắng
Chúa Nhật V Phục Sinh
 

7
Trắng

Thứ Hai tuần V Phục Sinh
 

8
Trắng

Thứ Ba tuần V Phục Sinh
 

9
Trắng

Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Th. Giuse Hiển

10
Trắng

Thứ Năm tuần V Phục Sinh
 

11
Trắng

Thứ Sáu tuần V Phục Sinh
 

12
Trắng

 Th. Nereus và Achilleus, Pancras, Tử Đạo
Th. Antôn Đích

13
Trắng
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Ngày Hiền Mẫu

14
Đỏ

Lễ Th. Matthias, Tông Đồ
 

15
Trắng

 Th. Isidore, Nông Dân
 

16
Trắng

Thứ Tư tuần VI Phục Sinh
 

17
Trắng

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
 

18
Trắng

 John I, Giáo Hoàng/Tử Đạo
 

19
Trắng

Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh
 

20
Trắng
Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lễ Chúa Thăng Thiên

21
Trắng

Thứ Hai tuần VII Phục Sinh
 

22
Trắng

Thứ Ba tuần VII Phục Sinh
Th. Micae Hy, Laurensô Ngôn

23
Trắng

Thứ Tư tuần VII Phục Sinh
 

24
Trắng

Thứ Năm tuần VII Phục Sinh
 

25
Trắng

 Venerable Bede, Linh Mục/Tiến Sĩ; Gregory VII, Gh; Mary Magdalene de Pazzi, Đồng Trinh
Th Phêrô Văn

26
Trắng

 Th. Philip Neri, Linh Mục
Th Gioan Hoan, Mátthêu Phượng

27
Đỏ

Lễ
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

28
Xanh

Thứ Hai tuần VIII Thường Niên
Th. Phaolô Hạnh

29
Xanh

Thứ Ba tuần VIII Thường Niên
 

30
Xanh

Thứ Tư tuần VIII Thường Niên
 

31
Trắng

Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Th. Isave
 


 

Tháng 6 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1
Đỏ

 Th. Justin, Tử Đạo
Th. Giuse Túc

2
Xanh

 Th. Marcellinus và Peter, Tử Đạo
 

3
Trắng
Lễ
Chúa Ba Ngôi
 

4
Xanh

Thứ Hai tuần IX Thường Niên
 

5
Đỏ

 Th. Boniface, Giám Mục/Tử Đạo
Th. Đaminh Huyện, Đaminh Toái, Luca Loan

6
Xanh

 Th. Norbert, Giám Mục
Th. Phêrô Dũng, Phêrô Thuần, Vincentê Dương

7
Xanh

Thứ Năm tuần IX Thường Niên
 

8
Xanh

Thứ Sáu tuần IX Thường Niên
 

9
Xanh

 Th. Ephrem, Phó Tế/Tiến Sĩ
 

10
Trắng
Lễ
Mình Máu Thánh

11
Trắng

 Th. Barnabas, Tông Đồ
 

12
Xanh

Thứ Ba tuần X Thường Niên
Th. Augustinô Huy, Đaminh Ninh, Nicôla Thể

13
Trắng

 Th. Anthony of Padua, Linh Mục/Tiến Sĩ
 

14
Xanh

Thứ Năm tuần X Thường Niên
 

15
Trắng

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

16
Trắng

 Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm
Th. Anrê Tường, Đaminh Mạo, Đaminh Nguyên, Đaminh Nhi, Vicentê Tường
 

17
Xanh
Chúa Nhật XI Thường Niên
Ngày Hiền Phụ

18
Xanh

Thứ Hai tuần XI Thường Niên
Kỷ niệm ngày Phong Thánh 117 Vị Tử Đạo VN

19
Xanh

 Th. Romuald, Tu Viện Trường
 

20
Xanh

Thứ Tư tuần XI Thường Niên
 

21
Trắng

 Th. Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
 

22
Xanh

 Th. Paulinus of Nola, Giám Mục; John Fisher, Giám Mục/Tử Đạo và Thomas More, Tử Đạo
 

23
Xanh

Thứ Bảy tuần XI Thường Niên
 

24
Trắng
Lễ
Sinh Nhật Th. Gioan Tẩy Giả
 

25
Xanh

Thứ Hai tuần XII Thường Niên
Th. Phanxicô Chiểu, ĐC Đaminh Xuân

26
Xanh

Thứ Ba tuần XII Thường Niên
 

27
Xanh

 Th. Cyril of Alexandria, Giám Mục/Tử Đạo
Th. Tôma Toán

28
Đỏ

 Th. Irenaeus, Giám Mục/Tử Đạo
 

29
Đỏ

Lễ Th. Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
 

30
Xanh

 Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Roma
Th. Vincentê Yến

Tháng 7 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

1
Xanh
Chúa Nhật XIII Thường Niên
 

2
Xanh

Thứ Hai tuần XIII Thường Niên
 

3
Đỏ

Lễ Th. Thomas, Tông Đồ
Th. Philiphê Minh

4
Xanh

 Th. Elizabeth of Portugal
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

5
Xanh

 Th. Anthony Zaccaria, Linh Mục
 

6
Xanh

 Th. Maria Goretti, Đồng Trinh/Tử Đạo
 

7
Xanh

Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên
 

8
Xanh
Chúa Nhật XIV Thường Niên
 

9
Xanh

Thứ Hai tuần XIV Thường Niên
 

10
Xanh

Thứ Ba tuần XIV Thường Niên
Th. Antôn Quỳnh, Phêrô Tự

11
Trắng

 Th. Benedict, Tu Viện Trường
 

12
Xanh

Thứ Năm tuần XIV Thường Niên
Th. Anê Thành, Phêrô Khanh, ĐC Clementê Hy

13
Xanh

 Th. Henry
 

14
Xanh

 Cp. Kateri Tekakwitha, Đồng Trinh
 

15
Xanh
Chúa Nhật XV Thường Niên
 

16
Xanh

 Lễ Đức Mẹ núi Camelô
Th. Anrê Tường

17
Xanh

Thứ Ba tuần XV Thường Niên
 

18
Xanh

Thứ Tư tuần XV Thường Niên
Th. Đaminh Đạt

19
Xanh

Thứ Năm tuần XV Thường Niên
 

20
Xanh

Thứ Sáu tuần XV Thường Niên
ĐC Giuse An

21
Xanh

 Th. Lawrence of Brindisi, Linh Mục/Tiến Sĩ
 

22
Xanh
Chúa Nhật XVI Thường Niên
 

23
Xanh

 Th. Bridget, Tu Sĩ
 

24
Xanh

Thứ Ba tuần XVI Thường Niên
Th. Giuse Hiền

25
Đỏ

Lễ Th. Giacôbê, Tông Đồ
 

26
Trắng

 Th. Joachim và Ann, thân phụ mẫu Đức Mẹ
 

27
Xanh

Thứ Sáu tuần XVI Thường Niên
 

28
Xanh

Thứ Bảy tuần XVI Thường Niên
ĐC Melchor Xuyên

29
Xanh
Chúa Nhật XVII Thường Niên
 

30
Xanh

 Th. Peter Chrysologus, Giám Mục/Tiến Sĩ
 

31
Trắng

 Th. Ignatius of Loyola, Linh Mục
Th. Phêrô Quý, Emanuel Phụng


 

Tháng 8 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy


 


 


 

1
Trắng

 Th. W Alphonsus Liguori, Giám Mục/Tiến Sĩ
Th. Bênađô Duệ, Đaminh Hạnh

2
Xanh

 Th. Eusebius of Vercelli, Giám Mục
 

3
Xanh

Thứ Sáu tuần XVII Thường Niên
 

4
Trắng

 Th. John Vianney, Linh Mục
 

5
Xanh
Chúa Nhật XVIII Thường Niên
 

6
Trắng

Lễ Chúa Giêsu Biến Hình
 

7
Xanh

 Th. Sixtus II, Gh và các Bạn Tử Đạo; Cajetan, Linh Mục
 

8
Trắng

 Th. Dominic, Linh Mục
 

9
Xanh

Thứ Năm tuần XVIII Thường Niên
 

10
Đỏ

Lễ Th. Lawrence, Tiến Sĩ/Tử Đạo
 

11
Trắng

 Th. Clare, Đồng Trinh
 

12
Xanh
Chúa Nhật XIX Thường Niên
 

13
Xanh

 Th. Pontian, Giáo Hoàng/Tử Đạo vàHippolytus, Linh Mục/Tử Đạo
 

14
Đỏ

 Th. Maximilian Kolbe, Linh Mục/Tử Đạo
 

15
Trắng

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 

16
Xanh

 Th. Stephen of Hungary
 

17
Xanh

Thứ Sáu tuần XIX Thường Niên
 

18
Xanh

 Th. Jane Frances de Chantal, Tu Sĩ
 

19
Xanh
Chúa Nhật XX Thường Niên
 

20
Trắng

 Th. Bernard, Giám Mục/Tiến Sĩ
 

21
Trắng

 Th. Pius X, Giáo Hoàng
Th. Giuse Viên

22
Đỏ

Maria Nữ Vương
 

23
Xanh

 Th. Rose of Lima, Đồng Trinh
 

24
Đỏ

Lễ Th. Batôlômêô, Tông Đồ
 

25
Xanh

 Th. Louis of France; Joseph Calasanz, Linh Mục
 

26
Xanh
Chúa Nhật XXI Thường Niên
 

27
Trắng

 Th. Monica
 

28
Trắng

 Th. Augustine, Giám Mục/Tiến Sĩ
 

29
Đỏ

 Lễ Th. Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
 

30
Xanh

Thứ Năm tuần XXI Thường Niên
 

31
Xanh

Thứ Sáu tuần XXI Thường Niên
 


 

Tháng 9 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1
Xanh

Thứ Bảy tuần XXI Thường Niên
 

2
Xanh
Chúa Nhật XXII Thường Niên
 

3
Trắng

 Th. Gregory the Great, Giáo Hoàng/Tiến Sĩ
Lễ Lao Động

4
Xanh

Thứ Ba tuần XXII Thường Niên
 

5
Xanh

Thứ Tư tuần XXII Thường Niên
Th. Phêrô Tự, Giuse Cảnh

6
Xanh

Thứ Năm tuần XXII Thường Niên
 

7
Xanh

Thứ Sáu tuần XXII Thường Niên
 

8
Trắng

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
 

9
Xanh
Chúa Nhật XXIII Thường Niên
 

10
Xanh

Thứ Hai tuần XXIII Thường Niên
 

11
Xanh

Thứ Ba tuần XXIII Thường Niên
 

12
Xanh

Thứ Tư tuần XXIII Thường Niên
 

13
Trắng

 Th. John Chrysostom, Giám Mục/Tiến Sĩ
 

14
Đỏ

Lễ Tôn Vinh Thánh Giá

15
Trắng

 Đúc Mẹ Sầu Bi
 

16
Xanh
Chúa Nhật XXIV Thường Niên
 

17
Xanh

 Th. Robert Bellarmine, Giám Mục/Tiến Sĩ
Th. Emanuel Triệu

18
Xanh

Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên
Th. Đaminh Trạch

19
Xanh

 Th. Janurius, Giám Mục/Tử Đạo
 

20
Đỏ

 Th. Andrew Kim, Linh Mục/Tử Đạo, Paul Chong, và các Bạn Tử Đạo
 

21
Đỏ

Lễ Th. Matthew, Tông Đồ Thánh Sử
Th. Phanxicô Phan, Tôma Thiện

22
Xanh

Thứ Bảy tuần XXIV Thường Niên
 

23
Xanh
Chúa Nhật XXV Thường Niên
 

24
Xanh

Thứ Hai tuần XXV Thường Niên
 

25
Xanh

Thứ Ba tuần XXV Thường Niên
 

26
Xanh

 Th. Cosmas và Damian, Mm
 

27
Trắng

 Th. Vincent de Paul, Linh Mục
 

28
Xanh

 Th. Wenceslaus, Lawrence Ruiz và các Bạn Tử Đạo
 

29
Trắng

Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, và Raphael
 

30
Xanh
Chúa Nhật XXVI Thường Niên
 


 

Tháng 10 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy


 

1
Trắng

 Th. Theresa of the Child Jesus, Đồng Trinh/Tiến Sĩ
 

2
Trắng

 Th. Guardian Angles
 

3
Xanh

Thứ Tư tuần XXVI Thường Niên
 

4
Trắng

 Th. Francis of Assisi, Tu Sĩ
 

5
Xanh

Thứ Sáu tuần XXVI Thường Niên
 

6
Xanh

 Th. Bruno, Linh Mục; Cp. Marie Rose Durocher, Đồng Trinh
Th. Phanxicô Trung

7
Xanh
Chúa Nhật XXVII Thường Niên
 

8
Xanh

Thứ Hai tuần XXVII Thường Niên
 

9
Xanh

 Th. Denis, Giám Mục John Leonardi, Linh Mục và các Bạn Tử Đạo
 

10
Xanh

Thứ Tư tuần XXVII Thường Niên
 

11
Xanh

Thứ Năm tuần XXVII Thường Niên
Th. Phêrô Tuỳ

12
Xanh

Thứ Sáu tuần XXVII Thường Niên
 

13
Xanh

Thứ Bảy tuần XXVII Thường Niên
 

14
Xanh
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
 

15
Trắng

 Th. Teresa of Avila, Đồng Trinh/Tiến Sĩ
 

16
Xanh

 Th. Hedwig, Tu Sĩ; Margaret Mary Alacoque, Đồng Trinh
 

17
Đỏ

 Th. Ignatius of Antioch, Giám Mục/Tử Đạo
Th. Phanxicô Kính

18
Đỏ

Lễ Th. Luca, Thánh sử
 

19
Đỏ

 Th. Isaac Jogues và John de Brebeuf và các Bạn Tử Đạo
 

20
Xanh

 Th. Paul of the Cross, Linh Mục
 

21
Xanh
Chúa Nhật XXIX Thường Niên
 

22
Xanh

Thứ Hai tuần XXIX Thường Niên
 

23
Xanh

 Th. John of Capistrano, Linh Mục
Th. Phaolô Bường

24
Xanh

 Th. Anthony Claret, Tiến Sĩ
Th. Giuse Thị

25
Xanh

Thứ Năm tuần XXIX Thường Niên
 

26
Xanh

Thứ Sáu tuần XXIX Thường Niên
 

27
Xanh

Thứ Bảy tuần XXIX Thường Niên
 

28
Xanh
Chúa Nhật XXX Thường Niên
 

29
Xanh

Thứ Hai tuần XXX Thường Niên
 

30
Xanh

Thứ Ba tuần XXX Thường Niên
 

31
Xanh

Thứ Tư tuần XXX Thường Niên
 


 

Tháng 11 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1
Trắng

Lễ Các Thánh Nam Nữ
 

2
Trắng

Lễ Các Đẳng Linh Hồn
 

3
Xanh

 Th. Martin de Porres, Tu Sĩ
Th. Phêrô Bắc

4
Xanh
Chúa Nhật XXXI Thường Niên
 

5
Xanh

Thứ Hai tuần XXXI Thường Niên
Th. Đaminh Mầu

6
Xanh

Thứ Ba tuần XXXI Thường Niên
 

7
Xanh

Thứ Tư tuần XXXI Thường Niên
Th. Henricô Gia, Vicentê Liêm

8
Xanh

Thứ Năm tuần XXXI Thường Niên
 

9
Trắng

Lễ Lễ cung hiền đền thờ Th. Gioan Latêranô
Th. Giuse Nghi, Phaolô Ngân, Martinô Thịnh, Martinô Thọ, GB Cỏn

10
Trắng

 Th. Leo the Great, Giáo Hoàng/Tiến Sĩ
 

11
Xanh
Chúa Nhật XXXII Thường Niên
 

12
Đỏ

 Th. Josaphat, Giám Mục/Tử Đạo
 

13
Trắng

 Th. Frances Xavier Cabrini, Đồng Trinh
 

14
Xanh

Thứ Tư tuần XXXII Thường Niên
ĐC Thể

15
Xanh

 Th. Albert the Great, Giám Mục/Tiến Sĩ
 

16
Xanh

 Th. Margaret of Scotland; Gertrude, Đồng Trinh
 

17
Trắng

 Th. Elizabeth of Hungary, Tu Sĩ
 

18
Xanh
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
 

19
Xanh

Thứ Hai tuần XXXIII Thường Niên
 

20
Xanh

Thứ Ba tuần XXXIII Thường Niên
Th. Phanxicô Cần

21
Trắng

 Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
 

22
Đỏ

 Th. Cecilia, Đồng Trinh/Tử Đạo
Lễ Tạ Ơn

23
Xanh

 Th. Clement I, Giáo Hoàng/Tử Đạo; Columban, Tu Viện Trường; Cp. Miguel Pro, Linh Mục/Tử Đạo
 

24
Đỏ

 Th. Andrew Dũng-Lạc, Linh Mục, và các bạn Tử Đạo Việt Nam
 

25
Trắng
Lễ
Chúa Kitô Vua

26
Xanh

Thứ Hai tuần XXXIV Thường Niên
Th. Đaminh Xuyên, Tôma Dụ

27
Xanh

Thứ Ba tuần XXXIV Thường Niên
 

28
Xanh

Thứ Tư tuần XXXIV Thường Niên
Th. Anrê Trông

29
Xanh

Thứ Năm tuần XXXIV Thường Niên
 

30
Đỏ

Lễ Th. Anrê, Tông Đồ
Th. Giuse Du


 

Tháng 12 Năm 2007

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1
Xanh

Thứ Bảy tuần XXXIV Thường Niên
 

2
Tím

Chúa Nhật I Mùa Vọng
 

3
Trắng

 Th. Frances Xavier, Linh Mục
 

4
Tím

 Th. John Damascene, Linh Mục/Tiến Sĩ
 

5
Tím

Thứ Tư tuần I Mùa Vọng
 

6
Tím

 Th. Nicholas, Tiến Sĩ
 

7
Trắng

 Th. Ambrose, Giám Mục/Tiến Sĩ
 

8
Trắng

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

9
Tím
Chúa Nhật II Mùa Vọng
 

10
Tím

Thứ Hai tuần II Mùa Vọng
 

11
Tím

 Th. Damasus I, Giáo Hoàng
 

12
Trắng

 Lễ Đức Mẹ Guadalupe
 

13
Tím

 Th. Lucy, Đồng Trinh/Tử Đạo
 

14
Trắng

 Th. John of the Cross, Linh Mục/Tiến Sĩ
 

15
Tím

Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng
 

16
Tím
Chúa Nhật III Mùa Vọng
 

17
Tím

Thứ Hai tuần III Mùa Vọng
 

18
Tím

Thứ Ba tuần III Mùa Vọng
Th. Phaolô Mỹ, Phêrô Truật

19
Tím

Thứ Tư tuần III Mùa Vọng
Th. Augustinô Mới, Đaminh Uý, Stephanô Vinh, Tôma Đệ

20
Tím

Thứ Năm tuần III Mùa Vọng
 

21
Tím

 Th. Peter Canisius, Linh Mục/Tiến Sĩ
Th. Phêrô Thi

22
Tím

Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng
 

23
Tím
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
 

24
Tím

Thứ Hai tuần IV Mùa Vọng
Lễ Vọng Giáng Sinh

25
Trắng
Lễ
Giáng Sinh

26
Đỏ

Lễ Th. Stephen, Tử Đạo
 

27
Trắng

Lễ Th. Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
 

28
Đỏ

Lễ Các Thánh Anh Hài
 

29
Trắng

 Th. Thomas Becket, Giám Mục/Tử Đạo
 

30
Trắng
Lễ Thánh Gia Thất
 

31
Trắng

 Th. Sylvester I, Giáo Hoàng
 


 

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Pray-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.