MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

Suy Niệm Lời Chúa

Lm JB Phan Kế Sự

Gioan 16, 16-20 “Thầy về cùng Cha”  

Cuộc chia tay nào cũng buồn vui lẫn lộn. Chúa đã hòan thành công trình cứu chuộc của Mình, nhưng Chúa cũng thật tình cảm và lưu luyến với “những người Chúa thương”. Chúa vẫn biết việc chia ly sẽ làm cho các môn đệ hết sức buồn sầu, khóc lóc, chen lẫn hoang mang lo sợ. Nhưng “Thầy về cùng Cha” sau khi đã hòan tất một cách xuất sắc, thi hành một cách tuyệt hảo thánh ý của Chúa Cha. Chúa về trời để còn dọn chỗ cho từng người chúng ta, sau những buồn sầu và thử thách, để có một niềm vui thật trọn vẹn cùng với Chúa trên Nước Trời.  

Thế gian và quyền lực của nó “sẽ vui mừng” vì chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều thách thức đòi hỏi sự kiên trì và can đảm. Nhưng có Chúa, ơn thánh của Ngài và nhất là sức mạnh của Thánh Thần sẽ luôn là những người đồng hành, giúp chúng ta vượt qua được tất cả. Và đó chính là niềm tin của người Kitô hữu chúng ta. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta vì ơn thánh Ngài luôn đủ cho tất cả chúng ta. 

Lời cầu nguyện:  

Lạy Chúa, cũng như các môn đệ, nhiều khi trong cuộc sống, chúng con phải đối diện với biết bao thử thách, cám dỗ, với buồn sâu, khóc lóc than van. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa. Xin Chúa hãy mãi mãi là chỗ ẩn thân an tòan giúp chúng con vượt qua tất cả. Amen.

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Pray-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.