MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

GIÁO LÝ KINH THÁNH
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Trang web Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn

 

Mục Lục Các Bài Lời Chúa:

01- Thờ phượng Chúa độc nhất chân thật
02- Không bói toán, dị đoan
03- Thiên Chúa hằng sống

04- Tin vào Thiên Chúa quyền phép
05- Phụng tự Thiên Chúa
06- Chớ kêu tên Chúa vô cớ
07- Nói lộng ngôn phạm thượng

08- Thảo kính cha mẹ
09- Lòng hiếu thảo
10- Bà mẹ của Tôbya
11- Gương mẫu người cha
12- Bà Mẹ can đảm
13- Ông Bố yếu đuối
14- Các người bề trên
15- Quan hệ chủ tớ
16- Người trên kẻ dưới
17- Kính lão đắc thọ
18- Tình anh chị em ruột thịt 1
19- Tình anh chị em ruột thịt 2
20- Tình họ hàng, gia tộc

21- Tình bạn
22- Chớ giết người
23- Thiên Chúa chọn người anh dũng
24- Không được làm hại sự sống
25-
Người dám liều mạng can Vua
26- Salômôn, Người khôn ngoan, thông thái
27- Nữ hoàng Saba yết kiến Sôlômôn hoàng đế
28- Thương xác bảy mối 1
29- Thương xác bảy mối 2
30- Thương xác bảy mối 3
31- Người đàn bà sát nhân
32- Thương linh hồn bảy mối 1
33- Thương linh hồn bảy mối 2
34- Thương linh hồn bảy mối 3
35- Điều răn thứ 6 và thứ 9 chớ có dâm dục
36- Vai trò nữ giới
37- Yêu nhau quá sớm
38- Yêu đến thuở bạc đầu

39- Đức liêm sỉ

40- Đức thanh tịnh
41- Tích truyện Samsôn và Đalila

42- Tại sao Sôđôm bị huỷ diệt
43-
Truyện bà Suzana
44-
Truyện bà Suzana (tiếp theo)
45- Tội ngoại tình và ly dị
46- Chớ lấy và tham của người
47-
Quyền sở hữu
48- Sử dụng của cải

còn tiếp....


LỜI NÓI ĐẦU

(Chỉ cần đọc cho mỗi gia đình một lần đầu hết)

·        Mỗi gia đình hãy nhận làm một giờ đền tạ mỗi tuần một lần (có thể liên kết với nhau để ngày nào cũng có một gia đình làm đền tạ).
1.     Trên căn bản tự nguyện:  Gia đình nào muốn đền tạ Chúa vì các tội riêng mình, gia đình và mọi người trên thế giới đã xúc phạm đến Chúa.
2.     Không mời hàng xóm đến dự:  Chỉ làm riêng trong gia đình.  Song nhớ rằng vẫn liên kết với các gia đình khác cũng làm như mình.
3.     Thời gian:  Vào buổi tối, khỏang 30 phút đến một giờ.

4.     Chương trình đề nghị:
-          Mở đầu:  Một bài hát ca tụng, thờ lạy Chúa (hoặc kinh Đức Chúa Thánh Thần).
-          Kinh ăn năn tội: kinh tin, cậy, mến; hoặc lời nguyện tự phát.
-          Nghe Lời Chúa (xem sau):

* (Nếu được): Lời nguyện tự phát dựa theo ý bài Kinh Thánh.

-    Kinh đền tạ Trái Tim Chúa.
-    10 kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ.
-    Hát bế mạc, hoặc kinh Cám ơn, hoặc kinh Lạy Cha 


Đền tạ là gì?  Tại sao cần có bài Lời Chúa?

Đền tạ do hai chữ Đền bồi và Tạ tội, tức là dâng lên Thiên Chúa việc sám hối ăn năn và đền bồi vì các tội lỗi ta đã xúc phạm đến Người.

Việc đền tạ phải bao hàm ý định sẽ tránh xa các tội lỗi mất lòng Chúa, và từ nay làm những điều đẹp lòng Người.  Do đó cần có các Bài Lời Chúa sẽ giúp ta biết tội gì Chúa ghét mà tránh, biết điều tốt lành Chúa thích mà làm.  Như thế, giờ đền tạ mới đầy đủ ý nghĩa.

Vì thế, việc đền tạ không thể chỉ đọc kinh suông, và bài Lời Chúa không thể thiếu trong giờ đền tạ ấy được.

***

Bố cục các bài Lời Chúa:

1.      Đại khái gồmcác Điều Răn, các bổn phận, các bài về Ơn thánh, Bí Tích và các tín điều, vv.. Như vậy, là một cách học giáo lý bằng Kinh Thánh trong gia đình (*)

2.      Nội dung từng bài Lời Chúa gồm có: 
- Một đoạn Lời Chúa, tích truyện Kinh Thánh.
- Vài điều suy niệm.
- Tích truyện phụ họa (nếu có).
- Áp dụng cụ thể vào đời sống.

LƯU Ý cho cả cuốn sách:
Bài Kinh Thánh hoặc bài suy niệm nào xét quá dài, xin cứ tùy nghi chia làm hai hay ba.

-----o00o-----

(*) Dựa theo:  Trésor des prédicateurs, RP.Billet, Cssr, và nhiều sách khác…

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.