MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

Giáo Phận Sài Gòn
Nhóm Giáo Chức
Giáo Lý Từ Xa
nhomgiaochuc@gmail.com
Về Mục Lục

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH COURS 1: ĐỨC TIN CÔNG GIÁO

Phần I - Tìm biết Thiên Chúa

Bài 01: Dẫn nhập
Bài 02: Con người và Thiên Chúa
Bài 03: Mặc khải về Thiên Chúa
Bài 04: Bản tính đức tin
Bài 05: Kinh thánh, Lời hằng sống
Bài 06: Đọc Sách Thánh thế nào?
Bài 07: Đại cương về lịch sử Cựu Ước

Phần II – Chúa kêu gọi ta

Bài 08: Ơn gọi Kitô hữu
Bài 09: Chúa gọi ta hiện hữu và xây dựng trong tự do
Bài 10: Thiên Chúa mời gọi ta sống hiệp thông với Chúa và với mọi người
Bài 11: Thiên Chúa mời gọi ta cho một dự án

Phần III - Lời đáp trả của ta với Thiên Chúa trong đức tin

Bài 12: Tôi tin vào Chúa Cha
Bài 13: Tôi tin vào Chúa Kitô, Con một Thiên Chúa
Bài 14: Tôi tin Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh
Bài 15: Cuộc thọ hình của Đức Giêsu cùng các mầu nhiệm phục sinh, thăng thiên và hiện xuống
Bài 16: Tôi tin vào Chúa Thánh Thần
Bài 17: Trong Giáo hội Chúa
Bài 18: Tôi tin Hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền
Bài 19: Tôi tin phép tha tội

Phần IV - Tiếng thưa “Vâng “ với Chúa trong đời sống

Bài 20: Niềm tin của Mẹ Maria
Bài 21: Sống trong luồng gió của Chúa Thánh Linh: Ân huệ
Bài 22: Thử thách
Bài 23: Dấn thân, phục vụ, trách nhiệm
Bài 24: Tinh thần các mối phúc
Bài 25: Tôi tin xác loài người sẽ sống lại

CHƯƠNG TRÌNH COURS 2: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

1. MẦU NHIỆM GIÁO HỘI

Bài 01: Giáo hội, Người là ai?
Bài 02: Tại sao chỉ có một Giáo hội?
Bài 03: Những hình ảnh về Giáo hội

2. DÂN THIÊN CHÚA

Bài 04: Một câu chuyện về tình yêu
Bài 05: Một dân tư tế
Bài 06: Gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong bí tích
Bài 07: Được tháp nhập vào Nhiệm thể Đức Kitô
Bài 08: Sinh vào sự sống mới

3. PHẨM TRẬT HỘI THÁNH

Bài 09: Thể Chế Nhóm Mười Hai
Bài 10: Các Giám mục Kế vị các Tông đồ
Bài 11: Linh mục và Phó Tế phục vụ Giáo hội
Bài 12: Làm Linh mục là để phục vụ

4. GIÁO DÂN

Bài 13: Chức tư tế của người đã chịu phép Rửa
Bài 14: Yêu cho đến cùng
Bài 15: Hôn nhân – Mầu nhiệm Tình yêu

5. MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI GỌI NÊN THÁNH

Bài 16: Các con sẽ là Thánh
Bài 17: Đường lối và phương tiện nên Thánh

6. TU SĨ

Bài 18: Theo sát Chúa Kitô
Bài 19: Khấn giữ các lời khuyên Phúc âm
Bài 20: Sơ lược lịch sử đời tu

7. GIÁO HỘI LỮ HÀNH

Bài 21: Tính cánh chung của ơn gọi Kitô hữu
Bài 22 Hiệp thông các Thánh

8. ĐỨC NỮ TRINH MARIA

Bài 23: Vai trò của Đức Maria trong nhiệm cục cứu độ
Bài 24: Giáo hội tôn kính Mẹ
Bài 25: Cầu nguyện với Đức Maria

CHƯƠNG TRÌNH COURS 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUÂN LÝ

Bài 01: Con người bạn là ai?
Bài 02: Con người được mời gọi đi vào đường bát phúc
Bài 03: Ý nghĩa cuộc đời
Bài 04: Luân lý của Tin Mừng
Bài 05: Mười Điều Răn
Bài 06: Lề luật
Bài 07: Lương tâm luân lý
Bài 08: Tiêu chuẩn hành động
Bài 09: Giáo hội và luân lý

Bài 10: Các Bí tích và đời sống luân lý
Bài 11: Đức tin, cậy, mến
Bài 12: Phẩm giá và tôn trọng sự sống
Bài 13: Sự sống, sức khỏe và sự chết
Bài 14: Bệnh tật và đau khổ. Người bệnh và chăm sóc
Bài 15: Lứa đôi và gia đình
Bài 16: Đời sống tình dục
Bài 17: Vài tình huống khó khăn
Bài 18: Điều hòa sinh sản
Bài 19: Phá thai

Bài 20: Thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển dịch phôi thai
Bài 21: Công bằng xã hội và Kinh Thánh
Bài 22: Đạo đức và kinh tế
Bài 23: Người tín hữu và chính trị
Bài 24: Văn hóa và Truyền thông
Bài 25: Cảm nghiệm luân lý


Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.