MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 
 MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN - NỐI KẾT - LINKS
Trang Nối kết Công Giáo toàn cầu đầy đủ nhất
Email: mangluoicaunguyen@yahoo.com

 GOOOGLE
Mạng lưới toàn cầu   Thanhlinh.net Vietcatholic.net

BÁO CHÍ CÔNG GIÁO

 Vietcatholic 
 Công Giáo Việt Nam
 Mạng lưới Dũng Lạc
 
NS Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 
NS Trái Tim Ðức Mẹ
 
Người Tín Hữu
 Chứng Nhân Đức Kitô VN
 Maranatha
 
Abba! Cha ơi! Emagazine
 Hợp tuyển Thần Học
 Tập San Triết Đạo
 Diễn đàn Giáo dân

PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

 Radio Veritas Chân Lý Á Châu
 
Mẹ Hằng Cứu Giúp
 
Ðài Phát Thanh Vatican  (Việt Ngữ)
 
Ðài Phát Thanh Vatican  (Anh ngữ)
 105.5 Đài Vatiacan website (Anh ngữ)

 EWTN (Anh Ngữ)
 Tin Mừng Sự Sống
 
Sống Tin Giữa Dòng Đời
 Đức Tin bất khuất
 
Giờ Của Mẹ
 
Tìm Về Chân Thiện Mỹ
 
Ánh Sáng Tin Mừng
 

TIN TỨC THẾ GIỚI

 VATICAN Daily News (Anh Ngữ)
 Zenit Tin tức Rôma (Anh ngữ)
 Catholic News Agency (Anh ngữ)
 Catholic New Services (Anh ngữ)
 AsiaNews (Anh ngữ)
 UCANews (Anh ngữ)
 CathNews (Anh Ngữ)
 
Spiritual Daily (Anh Ngữ)
 Little Saigòn
 VOA

 BBC
 
Báo Người Việt
 

TU VIỆN

 Các đại chủng viện ở Việt Nam
 Đại chủng viện Hà Nội
 
Dòng Chúa Cứu Thế USA 
 
Dòng Chúa Cứu Thế Dallas USA 
 
Dòng Chúa Cứu Thế VN
 
Dòng Ngôi Lời
 
Dòng Ðồng Công
 Dòng Tận Hiến
 
Dòng Nữ Tu ĐaMinh
 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm)
 
Truyền giáo Việt Nam tại Ðài Loan
 
CựuChủngSinh LàngSông QuiNhơn
 Dòng Kytô Vua VN
 Dòng Thánh Thể VN
 Huynh đoàn giáo dân Đaminh VN
 Dòng nử tử bác ái USA
 Dòng Sisters of Charity, USA
 Dòng Đức Mẹ Trinh Vương
 
Dòng Truyền Giáo Maryknoll
 
Dòng Don Bosco
 Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu

 Dòng Mến Thánh Giá

 Dòng Lasan
 Tỉnh dòng Đa Minh
 Dòng Thánh Tâm Huế
 Dòng Phan Sinh Tại Thế
 Linh Mục Tu Sỹ Việt Nam
 Dòng Cát Minh - Hoa Kỳ
 Dòng Thánh Gia
 
Dòng Máu Thánh Chúa (Nữ)
 Dòng Thánh gia
 Dòng Mẹ về trời

GIÁO PHẬN

 Hội Đồng Giám Mục VN
 
Giáo phận Mỹ Tho
 Giáo phận Hà Nội
 Giáo phận Lạng Sơn
 Giáo phận Nha Trang
 Giáo phận Phú Cường
 Giáo phận Vinh
 
 Giáo phận ĐàLạt SimonHòa 
 
Giáo phận Vĩnh Long
 
Giáo phận Thanh Hóa
 Giáo phận Thái Bình
 Giáo phận Phan Thiết
 Giáo hội Viêt Nam (địa chỉ)

TRUNG TÂM GIÁO XỨ, CỘNG ĐOÀN

 :: HOA KỲ ::

 
Liên Đoàn Công Giáo VN ở Hoa Kỳ
 
Cộng Đồng Công Giáo VN Orange, US
 Trung Tâm Công Giáo VN Orange, US
 
Cộng Đồng Công Giáo Los Angeles, US
 Cộng Đồng Công Giáo Houston, US

 Giáo xứ CácThánh TửĐạo VN Tx US
 
Giáo xứ Dũng Lạc Galveston Tx US
 Giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp Tx US
 Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức Tx Us
 Giáo xứ Chúa Kitô Vua, Tx Us
 Giao xứ Maria Nữ Vương, Lusiana US
 
Giáo Xứ NữVương TửÐạo VN Colorado US
 Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Hawaii
 Giáo xứ CácThánhTửĐạo VN Arlington VA, US
 Giáo xứ Mẹ Việt Nam HoaThịnhĐốn US
 Giáo xứ Thánh Tôma St Louis US
 Giáo xứ Đức Mẹ LaVang Oregon US

 Tòa án Giáo phận Galveston TX
 Giáo xứ Orlando, Florida Us
 Cộng đoàn Thánh Martin De Porres US
 Cộng đoàn Cha Thánh Tuân US
 Giáo xứ thánh Anna Giuse Hiển, MN US

 Cộng đoàn Anaheim US
 Cộng đoàn Costa Mesa
 Cộng đoàn Chúa KitôVua Columban US
 Cộng đoàn HuntingtonBeach US
 Cộng đoàn Orange US
 Cộng đoàn St Polycarp US
 Cộng đoàn Tam Biên US
 Cộng đoàn Saddleback US
 Cộng đoàn Thánh Linh US
 Cộng đoàn St Babraba
 Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm US

 
Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời US
 Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona US
 Đồng hương Giáo xứ Trà Cổ
 Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Ohio, US
 Giáo xứ Kansas City, US

 :: ÂU CHÂU ::
 
Văn Phòng Phối Kết Roma
 Đức Hồng Y Thuận Foundation
 
Trung Tâm Mục Vụ Luân Đôn
 
Trung Tâm Mục Vụ Borsum, Đức
 Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Đức
 Cộng Đoàn Thánh Giuse Hiển Đức
 
Cộng đoàn Công Giáo Paderborn Đức
 Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Đức
 
Công Giáo VN Miền Tây Thuỵ Sĩ
 
Giáo xứ Việt Nam Pháp
 
Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney Úc
 Cộng đồng Công Giáo VN Nam Úc
 Cộng Đồng Công giáo VN Brisbane Úc
 Công giáo VN ở Nga

 :: CANADA ::
 Giáo xứ Thánh Giuse Vancouver
 
Giáo xứ CácThánh T Đạo VN
 Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Ottawa

 Công Giáo VN tại Nhật

:: VIỆT NAM ::
 
Giáo hạt Phú Yên
 
Giáo xứ Ba Làng Choa
 
Bình Cang
 
Giáo xứ Ngọc Thạch - Kiên Giang
 Giáo xứ Bắc Thần - Đồng Nai
 
Giáo xứ Hàng Xanh
 
Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc LaVang
 Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế
 Giáo xứ Tuy Hòa
 Giáo xứ Mỹ Hòa
 Giáo xứ Hòa Thắng
 
Giáo xứ Tân Hương
 Giáo xứ Long Châu
 
Giáo xứ Nghĩa Hòa
 Giáo xứ Ngãi giao

Giáo xứ Tân Châu

Giáo xứ Thanh Xuân

Giáo xứ Nghĩa Hòa

Giáo xứ Cát Xuyên

Giáo xứ Định Hải
Giáo xứ Phủ Lý
Giáo xứ Ninh Mỹ
Thiếu nhi Bắc Hà
Giáo xứ Ninh Mỹ
Giáo xứ Tân Hòa
Giáo xứ Ngãi Giao
Giáo xứ Làng Anh
Giáo xứ Nam Lỗ
Cộng đoàn Khôi Bình
Giáo xứ Thọ Ninh
Giáo xứ Bùi Chu - Hố Nai

Giáo xứ Hoà Lạc - Phát diệm
Giáo xứ Sóc Trăng
Giáo xứ Đakao Sàigòn
Giáo xứ Cái Mơn
Giáo xứ Duyên Lãng
Giáo xứ Quan lạc

Giáo xứ Đồng Xuyên

PHONG TRÀO, HỘI ĐOÀN, TỔ CHỨC

 Phong Trào Cursillo VN Orange US
 Phong Trào Crusillo Boston US
 
Phong Trào Cursillo Trung Ương US 
 
Phong Trào Cursillo Úc
 Thăng Tiến Hôn Nhân Orange US
 Thăng Tiến Hôn Nhân SanJose US

 Thăng Tiến Hôn Nhân Úc
 
Liên đoàn Liên Minh Thánh Tâm US
 Giới trẻ Công Giáo Hải Ngoại
 
Giới trẻ Công Giáo Việt Nam Tin vui
 Giới trẻ Vui Sống Tin Yêu
 Giới trẻ Giáo phận Huế
 Sinh viên Huynh Đệ Sàigòn
 Mục Vụ Giới Trẻ Los Angeles US

 Thời Điểm Maria US
 Hội Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima Los Angeles
 
Hội Thộng Điệp Đức Mẹ US
 
Thiếu nhi Fatima US
 Gia Trang Của Mẹ Maria
 Nữ Vương Hòa Bình
 VietTeen-Giới trẻ Việt
 Dẫn lễ và Lời nguyện giáo dân
 Hạt cải - Trang Giáo lý
 MạngLưới Cầu Nguyện - PrayR-Us
 
Tìm hiểu phong trào Thánh Linh 
 
Phong trào Thánh Linh California
 
Phong trào Thánh Linh Texas
 Nhóm Thánh Linh Austin Texas
 
Đạo Binh Đức Mẹ
 Đạo Binh Hồn Nhỏ
 Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể US
 Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Úc
 Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Pháp
 
Thiếu Nhi TT Bidong Sungei
 
Thiếu Nhi Nữ Vương Hòa Bình
 
Thiếu nhi Đồng Hành
 
Phong Trào Linh Thao
 
Ðồng Hành
 Đồng hành Massachusetts
 Gia đình Đồng Hành
 
Lên Đường
 Nhóm Ca Trưởng
 Tài Liệu Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu (Veritas)
 
Tài Liệu Tín Lý Công Giáo (Vietcatholic)
 
Các Thánh Tử Đạo VN
 Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

CA ĐOÀN - GIỚI TRẺ

 Nhóm Ca Trưởng
 Thánh Nhạc Online
 Việt nam Thánh ca
 Lm Văn Chi
 Lm Ng Hùng Cường - Ng Mộng Huỳnh
 Nhạc sỹ Phạm Đức Huyến

 Ca đoàn Lavang Tình Thương
 Ca đoàn Cung Việt
 Ca đoàng Đồng Tâm
 Ca đoàn Vào đời Pháp
 Ca đoàn Phục Sinh
 Ca đoàn Phanxicô
 Ca đoàn Vào đời Washington US
 Ca đoàn Hướng Dương
 Ca đoàn Kitô Vua SJ US
 Ca đoàn Hồng Ân SJ US
 Ca đoàn Đồng Tâm SJ US
 Ca đoàn Mẫu Tâm SJ US

 Ca đoàn Maria Mađalêna
 Ca đoàn Cecilia MA US
 Ca đoàn Cecilia Wa US

 Ca đoàn Viễn Xứ US
 Ca đoàn Fatima US

 Ca đoàn Thanh Niên Vào Đời Wa US
 Ca đoàn Hiển Linh Ca US
 Ca đoàn Thánh Linh SJ US
 Ca đoàn Thiên Ân
 Ca đoàn AveMaria CungViet Canada
 Ca đoàn Têrêsa Canada
 Ca đoàn Thánh gia TX US
 Ca đoàn Thánh Giuse Tx US
 Ca đoàn La Vang Tx US
 Ca đoàn Thánh Linh Texas US
 Ca đoàn Cecilia Texas US
 Ca đoàn Cecilia Arizona US
 Ca đoàn Trinh Vương Texas US
 Ca đoàn Gloria, Lousiana US
 Ca đoàn Việt Linh
 Ca đoàn Cung Việt
 Hồng Ân Thiên Chúa
 Ca đoàn Ngôi Ba Úc

 
Giới trẻ Công Giáo Hải Ngoại
 
Giới trẻ Công Giáo Việt Nam
 Mục Vụ Giới Trẻ Los Angeles US

 Đại Hội Giới Trẻ 2005 tại Kolh, Đức

 

HỘI TỪ THIỆN - TRỢ GIÚP

 Danh Sách Nơi VN Cần Giúp Đỡ
 Tổ chức quốc tế giúp người tật nguyền

 Project Vietnam
 Hội bác ái Phanxicô
 
Extend Your Heart - Giúp đỡ trẻ em Việt Nam
 
Hội Tình Thương US
 Hội Tình Thương VN
 
SapVN-Chữ Thập Xanh
 
Lửa Việt
 
Bạn người cùi
 Lê Bảo Tịnh - Giúp các cha hưu trí
 
Family with Children from Vietnam
 Giúp người nghèo Việt Nam
 Education for the poor
 
Hội Chân Phước Đamiên
  Hội Bác ái Bạn Trẻ Em Nghèo
 
VietHope
 
Hội S.A.R.A
 
Care2Share
 
AmeriAsian Network

 PeaceTreeVietnam
 SeaCap
 Sourires du Vietnam
 HopeToday
 Hội truyền giáo Kontum
 Gia đình Phục Sinh - giúp người nghiện thuốc

 

NHỮNG NƠI ÐỨC MẸ VÀ CHÚA GIÊSU HIỆN RA

 Ðức Me Medjugorje USA
 
Ðức Me Medjugorje Bosnia
 
ChildrenOfMedjugorje - Sr. Emanuel
 
Ðức Mẹ Fatima - Bồ Ðào Nha
 
Ðức Mẹ Guadalupe - Mễ Tây Cơ
 Đức Mẹ Mễdu DK
 Tinh thần Mẹ Mễdu Việt Nam
 
Ðức Mẹ LaVang VN
 Tài liệu về Đức Mẹ LaVang VN
 
Ðức Mẹ Naju - Ðại Hàn
 
Garabandal - Tây Ban Nha
 
Ðức Mẹ Lộ Ðức - Pháp
 

CÁC TỔ CHỨC, TRANG WEB CÔNG GIÁO

 Thân Nho
 Viện Triết Đạo VN
 Tin Vui
 Tinh Thân
 Nhà sách Đức Mẹ HCG Sàigòn

 Ngon nến nhỏ
 Con tin Chúa ơi
 Những hạt mầm mới
 Gia trang Tử đạo Kẻ Sặt
 ChuaGiesu.com CD,DVD
 Khúc ca cảm tạ
 Dấu ấn tình yêu
 Audio Suy Niệm Lời Chúa

TRANG WEB TU SĨ, VÀ HỮU ÍCH

 Toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước
 Tự điển Kinh Thánh ABC
 Tự điển Tín lý Thần học
 Tự điển Phụng Vụ

 
LỜI CHÚA HÔM NAY
 Sacredspace (Anh Ngữ)
 
Tự điển tiếng Việt
 Tự điển tiếng Việt
 Kinh nguyện tiếng Anh
 
Mẹ Têrêsa Calcutta
 Giáo lý dự tòng

Hình ảnh cổ xưa của Việt Nam

 Trang web Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn

 Trang web Lm Lê Nhân Tâm
 
Trang Hình Diệp Hải Dung, Sydney
 Trang web Lm Nguyễn Bá Thông
 
Trang web Lm Nguyễn Ngọc Thế
 
Trang web Lm Nguyễn Trung Tây 

 Trang Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Vietcatholic
 Trang Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - TTCGVN
 
Thư Viện Công giáo (Anh Ngữ)
 Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ

 Trang web Bùi Hữu Thư - Như Mai
 
 


Mạng Lưới Cầu Nguyện MLCN - Pray-R-Us
In Jesus we trust, In Spirit we pray.
Email: mangluoicaunguyen@yahoo.com

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Pray-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.