MLCN BácÁi
Hội Viên ÝKiến
Hìnhnh  VuiCười
LờiChứng TĐiển
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu LưuBút
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu TViện Audio
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GiảiĐápThắcMắc
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHost Nối Kết
 

CHƯƠNG TRÌNH LẦN HẠT MÂN CÔI NĂM THỨ 3
CHUỖI MÂN CÔI KÍNH DÂNG MẸ THÁNG 10 và 11

|GhiDanhLầnChuỗi| |DanhSáchĐọcSựVui| |DanhSáchĐọcSựThương| |DanhSáchĐọcSựMừng| |DanhSáchĐọcSựSáng| |ChươngTrình| |ThưLinhHướng| |CảmTạ| |Email| |English|

Tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi và tháng 11 là tháng các Linh hồn. Mạng Lưới Cầu Nguyện dưới sự linh hướng của linh mục Nguyễn Ðức Vượng, O.P. tổ chức lần hạt Mân Côi kính dâng lên Mẹ Maria, và cầu cho các linh hồn. Chương trình được tổ chức như sau:

I- Chuỗi Mân Côi Liên Kết Dâng Mẹ

- Linh hướng chương trình: Lm Nguyễn Ðức Vượng, O.P.
- Email liên lạc: lanhatmancoi@gmail.com
- Ghi danh lần hạt online xin bấm vào đây. Ghi danh nhiều hay để phổ biến trong giáo xứ xin tải xuống mẫu đơn ghi danh (Word Document): |Ghi danh nhiều| Điền xong, xin quý vị đánh máy, rồi attach vào email và gởi cho chúng tôi.

II- Cách Thức:

a- Ghi danh lần chuỗi:  Mỗi người có thể nhận đọc mỗi ngày từ 10 kinh đến 50 kinh hay nhiều hơn của ngắm Mùa Vui, Mùa Thương, Mùa Mừng, hay Sự Sáng. Ngày nào vì lý do đặc biệt không thể lần hạt được không sao, hoặc ngày sau có thể đọc bù thì rất tốt, nhưng cố gắng giữ đều đặn.

b-Nếu nhận từ 1 chục kinh, bắt đầu bằng:
- Ngắm chục kinh mà Quý vị chọn,
- đọc 10 Kinh Kính Mừng,
- đọc 1 Kinh Sáng danh,
- và kết thúc đọc: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn.

Nếu nhận 1 chuỗi, bắt đầu bằng:
- Kinh Tin Kính, 1 Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và bắt đầu ngắm chục thứ nhất rồi đọc cho hết chục thứ năm.

c- Thời gian: Xin Quý vị bắt đầu lần chuỗi từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết tháng 11.

d- Ý cầu nguyện Tháng 10:
* Tuần 1 từ ngày 01/10 đến 08/10/06: Tạ ơn Đức Mẹ về những ơn lành, đền tạ những tội lỗi nhân loại xúc phạm đến Thiên Chúa.
* Tuần 2 từ ngày 09/10 đến 15/10/06: cầu cho Giáo hội, các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ, Ơn gọi và cho giới trẻ luôn có niềm tin vào Chúa Kitô.
* Tuần 3 từ ngày 16/10 đến 22/10/06: cầu cho hôn nhân hạnh phúc gia đình, cha mẹ, con cái, các bà mẹ và thai nhi, trẻ em mồ côi.
* Tuần 4 từ ngày 23/10 đến 31/10/06: cầu cho thế giới hòa bình, hoán cải, trở về với Chúa, cho các thiên tai sắp tới không gây thiệt hại đáng kể, cầu cho nạn nhân chiến tranh và khủng bố.

- Ý cầu nguyện Tháng 11:
* Tuần 1 từ ngày 01/11 đến 05/11/06: cầu cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em và dòng họ.
* Tuần 2 từ ngày 06/11 đến 12/11/06: cầu cho linh hồn các Linh mục, Tu sĩ nam nữ
* Tuần 3 từ ngày 13/11 đến 19/11/06: cầu cho tất cả các linh hồn, linh hồn mồ côi
* Tuần 4 từ ngày 20/11 đến 26/11/06: cầu cho linh hồn thai nhi, linh hồn nạn nhân chiến tranh, khủng bố, thiên tai, vượt biên, linh hồn những người không tin Chúa.
* Tuần 5 từ ngày 27/11 đến 30/11/06: cầu cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em và dòng họ.

III- ƠN ÍCH:

1- Thánh lễ cầu bình an và cầu cho các ý chỉ hàng tuần:

Ngoài 15 điều Đức Mẹ hứa ban ở dưới cho những ai đọc Kinh Mân Côi, linh mục Nguyễn Ðức Vượng sẽ dâng thánh lễ hàng tuần vào Thứ Bảy lúc 5 giờ sáng (giờ California, Hoa Kỳ - 7 giờ tối giờ Việt Nam), để dâng những chuỗi Mân Côi lên Mẹ, cầu cho những ý chỉ mà Quý vị xin và cầu bình an cho các thành viên và gia đình.

2- 15 Điều Mẹ hứa cho những ai đọc Kinh Mân côi:

 1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
 2. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc Kinh Mân Côi.
 3. Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hoả ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi, và phá tan các nghị thuyết.
 4. Kinh Mân Côi giúp nhân đức và cách việc lành triển nở. Kinh Mân Côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn. Giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của trên trời. Thực, kinh Mân Côi chính là phương thức giúp thánh hoá các linh hồn.
 5. Linh hồn đến với Mẹ bằng Kinh Mân Côi sẽ không hư nát.
 6. Những ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng và áp dụng Mầu Nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình sẹ không rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ không phải chết bầt tử. Nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn Chúa và xứng đáng hưởng Quê Trời.
 7. Những ai thực tôn sùng Mầu Nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí Tích trước giờ chết.
 8. Những ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy dầy ân huệ của Ngài. Khi lâm tử, họ sẽ được chia huấn nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.
 9. Mẹ sẽ cứu khỏi Luyện tội những ai tôn sùng Phép Lần Hạt Mân Côi.
 10. Những con cái trung thành của Phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.
 11. Nhờ lần Hạt Mân Côi, các con sẽ đìợc hết những điều gì mình xin.
 12. Những ai truyền ba Phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân,khốn khó.
 13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá Phép Lần Hạt Mân Côi là họ sẽ được cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử
 14. Những ai đọc Kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và là anh em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
 15. Tôn sùng Phép Lần Hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.

Xin Quý vị giúp phổ biến tới người quen biết bằng cách email, phổ biến trong cách Hội đoàn, Cộng Đoàn và ghi danh tham dự chương trình này. Xin Mẹ Maria cầu bầu và ban muôn ơn lành xuống cho Quý vị.

IV- CÁC MẦU NHIỆM

NĂM SỰ VUI

Chục Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Chục Thứ hai: Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Chục Thứ ba: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Chục Thứ tư: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Chục Thứ năm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

NĂM SỰ THƯƠNG

Chục Thứ nhất:  Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Chục Thứ hai: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Chục Thứ ba: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.
Chục Thứ tư:  Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
Chục Thứ năm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

NĂM SỰ MỪNG

Chục Thứ nhất: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Chục Thứ hai: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Chục Thứ ba: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.
Chục Thứ tư: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.
Chục Thứ năm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.

NĂM SỰ SÁNG

Chục Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Chục Thứ hai: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
Chục Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.
Chục Thứ tư: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người.
Chục Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

|GhiDanhLầnChuỗi|  |DanhSáchĐọcSựVui|  |DanhSáchĐọcSựThương| |DanhSáchĐọcSựMừng| |DanhSáchĐọcSựSáng| |ChươngTrình| |ThưLinhHướng| |Email| |English|


Những Kinh Cần Biết:

Kinh Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chung con ở trên Trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ, hơn mọi người Nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Kinh Lạy Chúa Giêsu Xin Tha Tội

Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu Evà, chúng con ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

|GhiDanhLầnChuỗi|  |DanhSáchĐọcSựVui|  |DanhSáchĐọcSựThương| |DanhSáchĐọcSựMừng| |DanhSáchĐọcSựSáng| |ChươngTrình| |ThưLinhHướng| |Email| |English|


ROSARY CRUSADE

Since the upcoming month October, is Rosary month.  We would like to invite all of you to join us in "Continous chain of Rosary" to offer to our Mother Blessed Virgin Mary. The "Continous chain of Rosary" is very simple and take little time about 5 minutes to 20 minutes. You can pledge to pray every day ..... 1 or 2 decades,..... 5 decades, or..... 15 decades of the rosary. You pick a decade out of 20 decades of the 4 Mysteries (The Joyful Mysteries, The Sorrowful Mysteries, The Glorious Mysteries and The Luminous Mysteries) and pray everyday for the month of October, beginning October 1, 2004.  If you extend your love for the souls in the purgatory, then continue another 30 days, until the end of November. If you like to participate, please email us at: lanhatmancoi@gmail.com tell us your the rosary mystery of your choice.  Example: Rosa Tran - Second Joyful Mystery. If you can pray the whole Mystery (5 decades) it's wonderful. Please tell us so. We will add your name in the Rosary Members List. Each week, spiritual director Rev. Nguyen Duc Vuong will celebrate a mass offering your Rosary prayer to our Blessed Mother and pray for all members including their families too.

 

Procedure:

- Say your rosary mystery.

- 1 Our Father

- 10 Hail Mary

- 1 Glory to Be to the Father

- Fatima Prayer: Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to Heaven,

especially those in most need of Thy mercy.

*O Mother, united us as one within Jesus Christ.

The Fifteen Promises of Mary to those who pray the Rosary

God has given us such a precious gift in Our Blessed Mother and the most holy Rosary!  Next to the holy sacrifice of the Mass and Eucharistic Adoration, the Rosary is the most powerful prayer that exists on this earth.  The church even grants a plenary indulgence to those who pray the Rosary in the presence of the Eucharist.  Following are the 15 promises Our Lady has made to those who pray her Rosary.

1. To all those who pray the Rosary devoutly, she promises her special protection and very great graces.

2. Those who persevere in the praying of the Rosary will receive some signal grace.

3. The Rosary will be very powerful armor against hell; it will destroy vice, deliver from sin, and dispel heresy.

4. The Rosary will make virtue and good works flourish, and will obtain for souls the most abundant divine mercies; it will substitute in hearts love of God for love of the world, and elevate them to desire heavenly and eternal good.  O, that souls would sanctify themselves by this means!

5. Those who trust themselves to me through the Rosary will not perish.

6. Those who pray my Rosary piously, meditating on these mysteries, will not be overwhelmed by misfortune, nor die a bad death.  The sinner will be converted; the just will grow in grace and become worthy of eternal life.

7. Those truly devoted to my Rosary will not die without the consolations of the church, or without grace.

8. Those who shall recite my Rosary will find during their life and at their death the light of God, the fullness of his grace, and will share in the merits of the blessed.

9. I will deliver very promptly from Purgatory the souls devoted to my Rosary.

10. The true children of my Rosary will enjoy great glory in heaven.

11. What you ask through my Rosary you shall obtain.

12. Those who propagate my Rosary will obtain through me aid in all their necessities.

13. I have obtained from my Son that all confreres of the Rosary shall have their brethren in life and death the saints in heaven.

14. Those who recite my Rosary faithfully are all my beloved children, the brothers and sisters of Jesus Christ.

15. Devotion to my Rosary is a great sign of predestination.

Come Holy Spirit

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created; And you will renew the face of the earth. O God, on the first Pentecost you instructed the hearts of those who believed in you by the light of the Holy Spirit; under the inspiration of the same Spirit, give us a taste for what is right and true and a continuing sense of his presence and power; through Jesus Christ our Lord. Amen. 

 The Apostles' Creed:

I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth; and in Jesus Christ His only Son, Our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into Hell; the third day He arose again from the dead; He ascended into Heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

The Lord's Prayer

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

 The Hail Mary

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the  hour of our death. Amen.

 Glory Be To The Father

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world  without end. Amen.

After each decade: "O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to Heaven, especially those who have most need of your mercy."

HAIL, HOLY QUEEN, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope! To thee do we cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary!

V. Pray for us, O Holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray. O GOD, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech Thee, that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ Our Lord. Amen.

Prayer After The Rosary

O God, whose only-begotten Son, by His life, death and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life; grant, we beseech Thee, that, meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen.

The Joyful Mysteries

First Joyful Mystery - The Annunciation of Gabriel to Mary
I Desire the Love Of Humility

Second Joyful Mystery - The Visitation of Mary to Elizabeth
I Desire Charity Toward My Neighbor

Third Joyful Mystery - The Birth of Jesus
I Desire the Love of God

Fourth Joyful Mystery - The Presentation of Jesus in the Temple
I Desire a Spirit of Sacrifice

Fifth Joyful Mystery - Finding Jesus in the Temple
I desire Zeal For The Glory Of God

The Sorrowful Mysteries

First Sorrowful Mystery - Agony of Jesus in the Garden
I Desire True Repentance for My Sins

Second Sorrowful Mystery - Jesus is Scourged at the Pillar
I Desire a Spirit of Mortification

Third Sorrowful Mystery - Jesus is Crowned With Thorns
I Desire Moral Courage.

Fourth Sorrowful Mystery - Jesus Carries His Cross
I Desire the Virtue of Patience

Fifth Sorrowful Mystery - The Crucifixion of Jesus
I Desire the Grace of Final Perseverance

The Glorious Mysteries

First Glorious Mystery - The Resurrection of Jesus
I Desire a Strong Faith

Second Glorious Mystery - The Ascension of Jesus
I Desire the Virtue of Hope

Third Glorious Mystery - The Descent of the Holy Spirit at Pentecost
I Desire Zeal for the Glory of God

Fourth Glorious Mystery - The Assumption of Mary into Heaven
I Desire the Grace of a Holy Death

Fifth Glorious Mystery - The Coronation of Mary as Queen of Heaven and Earth
I Desire a Greater Love for the Blessed Virgin Mary

The Luminous Mysteries

First Luminous Mystery - The Baptism of Jesus in the River Jordan
And a voice came from the heavens, saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased."  Matthew 3:17

The Second Luminous Mystery - The Wedding at Cana, Christ Manifested
Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. John 2:11

The Third Luminous Mystery - the Proclamation of the Kingdom of God
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God: "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel." Mark 1:15

The Fourth Luminous Mystery - The Transfiguration of Jesus
And he was transfigured before them; his face shone like the sun and his clothes became white as light.
Matthew 17:2

The Fifth Luminous Mystery - The Last Supper, the Holy Eucharist
While they were eating, Jesus took bread, said the blessing, broke it, and giving it to his disciples said, "Take and eat; this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. Matthew 26:26

|GhiDanhLầnChuỗi| |DanhSáchĐọcSựVui| |DanhSáchĐọcSựThương| |DanhSáchĐọcSựMừng| |DanhSáchĐọcSựSáng| |ChươngTrình| |ThưLinhHướng| |CảmTạ| |Email| |English|

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Website được thăm viếng lần từ 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email |