MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

TUNG HÔ NỮ VƯƠNG MẸ CHÚA TRỜI

Kính mừng Mẹ Chúa Thiên Đường
Muôn ngàn hoa thắm xông hương nồng nàn
Chúng con quỳ trước Thiên Nhan
Hát khen cảm tạ muôn vàn hồng ân

Nữ Vương Thiên Quốc dương trần
Tôn nhan diễm phúc muôn phần Mẹ thôi
Nữ Vương quyền phép Mân Côi
Tràng châu huyền diệu đất trời ngân vang

Nữ Vương quyền phép cao sang
Nữ Vương sánh tựa đền vàng nguy nga
Nữ Vương trung tín thật thà
Nữ vương sánh với ngàn hoa mỹ miều

Nữ Vương thanh bạch đáng yêu
Nữ Vương rất đáng muôn vàn ngợi khen
Nữ Vương thương đoái phận hèn
Ủi an kẻ khốn bon chen buồn sầu

Đồng công cứu chuộc từ đầu
Bầu chữa những kẻ khổ đau tội tình
Nữ Vương là cửa Thiên Đình
Hòm bia Thiên Chúa uy linh tuyệt vời

Là sao mai rực sáng ngời
Tấm gương nhân đức trọn đời cho con
Giúp con lòng dạ sắt son
Kính thờ Thiên Chúa vuông tròn hiếu trung

Nữ Vương mầu nhiệm lạ lùng
Sinh Đấng Cứu Thế cửu trùng oai nghi
Nữ Vương các Thánh tiên tri
Tông đồ Tổ phụ tu trì đồng trinh

Nữ Vương các Thánh hiển linh
Nữ Vương các Thánh hiến mình đạo thiên
Nữ Vương ban sự bằng yên
Nữ Vương không mắc tội truyền tổ tông

Nữ Vương sánh tựa ngàn hồng
Tỏa hương thơm ngát thắm nồng thế nhân
Muôn lời ca ngợi Thánh Ân
Trăm lần yêu mến, triệu lần kính dâng.

Têrêsa Trinh

Quý vị là vị khách  Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.