MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

TIN MỪNG CHO NGƯỜI iPOD
GOODNEWS
FOR
iPOD'S LOVERS
- Bạn mê iPOD, bạn thích Mp3 player
- Bạn muốn loan truyền Lời Chúa cách hữu hiệu nhất
- Bạn muốn nghe, ghi nhớ, cầu nguyện, sống Lời Chúa
- Bạn có người thân già cả, mù lòa, không biết chữ nghe Lời Chúa

Cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa. Mạng Lưới Cầu Nguyện thanhlinh.net trân trọng trao tặng quý vị và các bạn món quà ý nghĩa nhất cho mùa lễ Giáng Sinh và các dịp lễ khác, đó là toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước bằng âm thanh Mp3 hoàn toàn miễn phí sẽ được từ từ cho lên net từ nay đến Giáng sinh. Khi bạn dùng tặng phẩm này xin hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Quý Cha và các anh chị em thanhlinh.net. Chân thành cám ơn.

Sau một thời gian thực hiện, toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước được thâu dưới dạng Mp3 để bạn cho vào iPOD hay máy Mp3 để nghe Lời Chúa bất cứ ở đâu, hoặc bỏ vào Ipod tặng người thân. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời của bạn và cuộc đời của người thân. Lời Chúa là Lời Hằng Sống, Lời quyền năng, là Của Ăn cho tâm hồn. Bạn không cần đi tìm Chúa ở đâu xa, bạn hãy tìm Chúa ở ngay trong Lời Chúa. Hãy lợi dụng kỹ thuật của thế gian để làm lợi cho linh hồn bạn. MLCN chân thành cám ơn Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ và cám ơn quý anh chị cộng tác hoàn thành tặng phẩm Lời Hằng Sống II.

CD Kinh Thánh Cựu Ước MP3 5 dĩa sẽ phát hành sau Giáng Sinh 2007. Người đọc: Maria Kim và Giuse Định.

KINH THÁNH CỰU ƯỚC MP3

Còn tiếp.... vài ngày sẽ mang một sách mới lên...

SÁCH SAMUEN QUYỂN 1
Nghe Online:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Download mp3: Bấm nút phải con chuột vào con số và chọn 'Save Target As'.
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

SÁCH RÚT
Nghe Online:  01  02  03  04

Download mp3: Bấm nút phải con chuột vào con số và chọn 'Save Target As'.
01  02  03  04 

SÁCH THỦ LÃNH
Nghe Online:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Download mp3: Bấm nút phải con chuột vào con số và chọn 'Save Target As'.
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

SÁCH GIÔ-SUÊ
Nghe Online:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Download mp3: Bấm nút phải con chuột vào con số và chọn 'Save Target As'.
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT
Nghe Online:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Download mp3: Bấm nút phải con chuột vào con số và chọn 'Save Target As'.
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

SÁCH DÂN SỐ
Nghe Online:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Download mp3: Bấm nút phải con chuột vào con số và chọn 'Save Target As'.
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

SÁCH LÊ VI
Nghe Online:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Download mp3: Bấm nút phải con chuột vào con số và chọn 'Save Target As'.
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

SÁCH XUẤT HÀNH
Nghe Online:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

Download mp3: Bấm nút phải con chuột vào con số và chọn 'Save Target As'.
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

SÁCH SÁNG THẾ
Nghe Online:
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

Download mp3: Bấm nút phải con chuột vào con số và chọn 'Save Target As'.
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

 

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.