MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

CON NHÀ TÔNG…

“Vậy anh em đừng sợ người ta…. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.” (Mt 10,26-33)

Suy niệm: Cùng với “Mẹ La Vang”, “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam” là niềm tự hào, là giềng mối hiệp nhất, và là biểu tượng tinh thần của người Công Giáo Việt Nam hải ngoại. Thật khó đếm được hết số giáo xứ, đền thờ, trung tâm hành hương mang những danh hiệu này tại Mỹ, Úc và tại Âu Châu. Nơi người Công Giáo trong nước, niềm tự hào này cũng không kém. Chúng ta dùng những từ như “anh dũng,” “bất khuất,”… để nói về các tiền nhân đáng mến phục của chúng ta. Vâng, các vị đã không khiếp sợ, đã anh dũng làm chứng cho đức tin. Và đức tin của chúng ta – các thế hệ con cháu – được nuôi dưỡng bởi dòng máu của các vị. Chúng ta có quyền tự hào về các vị và tạ ơn Chúa về thái độ làm chứng triệt để của các vị.

Mời Bạn: Nhưng niềm tự hào của con cháu sẽ trống rỗng và thậm chí sẽ mỉa mai, nếu trong đời sống thực tế không phản ảnh được những tố chất của cha ông mình. Ngày nay chúng ta không dễ có cơ hội để máu chảy đầu rơi vì đức tin, nhưng ta được mời gọi sống sắc sảo đức tin của mình hằng ngày, để chứng minh rằng “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”

Chia sẻ: Trong hoàn cảnh mình, bạn có thể làm gì để noi gương anh dũng, bất khuất, trung thành làm chứng… của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam?

Sống Lời Chúa: Chúng ta vui tươi đón nhận những hy sinh, những sự bỏ mình nho nhỏ mà Chúa mời gọi hằng ngày.

Cầu nguyện: Đọc Kinh CTTĐVN, hoặc câu: “Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.”

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.