MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

LÀ ANH EM VỚI CHÚA GIÊSU

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,46-50)

Suy niệm: Chúng ta vẫn thường nghe nói “không ai là một hòn đảo” có nghĩa là sống trên đời, phải có tương quan. tương quan huyết thống trong gia đình, tương quan láng giềng, tương quan trong công việc làm ăn… và mỗi thứ tương quan đó đều có những tính cách, quy luật, nghĩa vụ để biểu lộ, củng cố và giữ gìn. Là môn đệ Chúa Kitô, ngoài những tương quan vừa kể trên, chúng ta còn được thiết lập một mối tương quan khác với Đức Kitô và với những người tin theo Ngài. Và tính cách chính yếu tạo nên mối tương quan này, theo Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay chính là nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và chính mối tương quan này tạo nên cộng đoàn giáo hội.

Mời Bạn: Trên bước đường lữ thứ trần gian, để không đánh mất căn tính của mình, người môn đệ Chúa Kitô có một “bộ đồng phục”, đó là “mặc lấy Đức Kitô”, nghĩa là noi gương Ngài luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Chia sẻ: Bạn có cảm được mối dây liên kết với Chúa Kitô, và với những anh chị em trong cộng đoàn xứ đạo, trong hội đoàn của mình khi trong đời sống của mình luôn luôn mặc “bộ đồng phục Kitô” của những người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa không?

Sống Lời Chúa: Để gìn giữ mãi mối tương quan mật thiết với Chúa Kitô, anh chị em chúng ta phải là những người luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con  biết yêu mến Lời Chúa để luôn biết thực thi ý Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.