MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

MAU MẮN VÀ QUẢNG ĐẠI

“Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” (Lc 19,1-10)

Suy niệm: Đã là người thu thuế, và tệ hơn nữa là “trùm” những người thu thuế, ông Da-kêu đương nhiên bị coi là tội lỗi. Dù thế, nếu có ai muốn kết án ông về tội “lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản công dân” hẳn sẽ thất bại nếu ông vặn lại: “Bằng chứng đâu?” Thế nhưng một biến cố đã khiến ông đổi đời. Chúa Giêsu đã gọi ông, đến nhà ông dùng bữa: Điều đó đã đánh động tâm hồn. Không cần có ái tố cáo, chính ông đã mau mắn đứng lên, tự cáo mình và “đền tội” cách quảng đại bằng một hành động cụ thể: đem nửa gia tài chia cho người nghèo và xin đền gấp bốn những thiệt hại mình đã gây ra cho kẻ khác. Thế là ông và cả gia đình ông được ơn cứu độ. Điều đó cho thấy rằng để được cứu độ ngoài hồng ân của Thiên Chúa còn cần sự đáp trả mau mắn và quảng đại của chúng ta. Để cứu chúng ta Thiên Chúa cần sự cộng tác của chính chúng ta.

Mời Bạn: Thiên Chúa đã nhiều lần cứu bạn. Ngài trở nên thần lương cho bạn. Ngài đến ngự trong lòng bạn. Ngài cũng mời gọi bạn hãy quảng đại như Giakêu. Thay đổi cuộc sống mình và đền bù cho cân xứng những gì bạn đã làm thiệt hại cho kẻ khác trong lời nói cũng như việc làm.

Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về những việc đền tội có tính tượng trưng khi bạn xưng tội? Theo bạn thì vậy đã đủ chưa?

Sống Lời Chúa: Đừng chỉ sống với quá khứ nhưng hãy biết nhìn về quá khứ để cảm nhận tình Chúa và biết sống quảng đại, tha thứ với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con ít nhiều cũng có những lúc sa lầy trong tội lỗi, nhưng chúng con vẫn được Chúa yêu thương. Xin cho con biết quảng đại hơn với Chúa vì biết rằng Chúa đã yêu con.

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.