MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

MẠNG SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” (Lc 21,5-19)

Suy niệm: Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể các thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta vì cùng mang dòng máu Lạc Hồng và cùng dòng máu đức tin. Chúng ta không thể không hãnh diện và càng không thể không noi theo gương chứng nhân đức tin của các Ngài. Các ngài nêu gương cho chúng ta không phải vì các ngài đã phải chịu tù tội, đòn vọt, gông cùm, chịu chết...; nhưng vì các ngài đã tin yêu Đức Kitô hết sức tha thiết và trung thành đến độ sẵn sàng chịu tất cả những sự đó vì danh Chúa. Các ngài “bị coi là bịp bợm nhưng kỳ thực là chân thành; bị coi là vô danh tiểu tốt nhưng kỳ thực được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực vẫn sống... (x. 2 Cr 6,6-10); và quả thực các ngài vẫn sống, sống trọn vẹn nhờ dám chết vì danh Đức Kitô.

Mời Bạn: Cái gì khiến bạn không dám sống và chết vì danh Đức Kitô? Phải chăng là kiêu căng, tự mãn, ích kỷ, ham mê hưởng thụ lạc thú…? Chúng ta hãy tập chết cho những thứ đó mỗi ngày để đạt được sự sống đời đời bạn nhé!

Chia sẻ ý tưởng của cha Nguyễn Tầm Thường: “Để khỏi chết khi con chết, thì con phải chết trước khi con chết. Cái chết đó là đóng đinh con vào thập giá.”

Sống Lời Chúa: Quyết tâm và - để thể hiện sự dứt khoát - bạn cũng thông báo cho mọi người trong gia đình/cộng đoàn bạn biết bạn dứt bỏ một tật xấu mà bạn cho là đầu mối mọi tật xấu khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại, xin biến đổi mọi đau khổ thử thách của chúng con mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen.      (Mẹ Têrêxa)

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.