MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

ĐỂ NƯỚC CHÚA HIỆN DIỆN

“Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’ Vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,20-25)

Suy niệm: Thật khó tìm được câu định nghĩa rõ ràng của Chúa Giêsu về “Triều đại Thiên Chúa” hay “Nước Thiên Chúa,” mặc dù loan báo “Triều đại Thiên Chúa” là trọng tâm sứ mạng rao giảng của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, theo Chúa Giêsu, khi Nước Thiên Chúa đến, quyền lực của Satan bị cáo chung và ân sủng của Thiên Chúa ngự trị. Nước Thiên Chúa không phải là một “sự vật có thể quan sát được”, nhưng người ta có thể nhận ra sự hiện diện của Nước Thiên Chúa qua hiện tượng biến đổi, như men biến đổi khối bột, như hạt giống nhỏ trở thành cây cao lớn. Nước Thiên Chúa đã hiện diện giữa người Do Thái thời Chúa Giêsu khi giữa họ có một Ma-đa-lê-na tội lỗi biến đổi trở thành người loan báo Tin Mừng, có một Mát-thêu trở thành tông đồ của Chúa và biết bao con người khác được biến đổi. Nói cách khác, ân sủng Thiên Chúa ban là ân sủng biến đổi và nơi nào có sự biến đổi theo Tin Mừng, nơi đó có Nước Thiên Chúa.

Mời Bạn: Qua phép Rửa, chúng mình là dân của Thiên Chúa, thuộc về Nước Thiên Chúa. Thế nhưng, lối sống chúng mình chưa là dấu chỉ của Triều đại Thiên Chúa hiện diện, bởi đang thiếu sự biến đổi. Chúa dùng chúng mình để loan báo và thể hiện Nước Thiên Chúa cho người thời đại đấy bạn.

Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm một câu Lời Chúa cho đến khi bạn được đánh động tâm hồn và quyết tâm hoán cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khát khao sống đẹp lòng Chúa, để con được biến đổi trở thành chứng nhân Nước Chúa ở trần gian.

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.