MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

ĐỨC TIN THẬT

“Lòng tin của anh đã cứu anh.” (Lc 17,11-19)

Suy niệm: Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của người cùi xứ Samari: “Lòng tin của anh đã cứu anh”. Đã có lần Ngài ca tụng đức tin của  một sĩ quan La-mã (x. Mt 8,10), của một phụ nữ xứ Canaan có con gái bị quỉ ám (x. Mt 15,28), mà họ đều là những người “ngoại đạo”. Chúng ta hãy xem tiến trình đức tin của anh cùi xứ Samari này. Với một niềm tin còn mơ hồ, kiểu “hữu sự vái tứ phương” anh cùng với 9 người Do thái, “liều” xin Chúa Giê-su chữa anh khỏi bệnh : “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Chẳng biết anh có đi trình diện với tư tế như Chúa bảo hay không - anh là người xứ Samari mà - nhưng anh đi và thấy mình được sạch. Đến đây thì anh tin thật sự vào quyền năng của Chúa Giê-su. Anh diễn tả niềm tin ấy bằng việc quay trở lại, đến với Chúa, lớn tiếng tôn vinh Chúa. Nơi anh, đức tin đi từ một suy nghĩ, đến ngoan ngùy làm theo vô điều kiện, và sau cùng bằng diễn tả niềm tin trọn vẹn.

Mời Bạn: Một người không Công giáo có thể nêu gương đức tin cho những người có đạo được chăng? Được lắm chứ! Bài học Tin Mừng hôm nay mời gọi bạn kiểm điểm lại niềm tin của mình. Phải chăng bạn cảm thấy chưng hửng vì đức tin mình vẫn mãi non nớt so với đức tin của anh cùi xứ Samari này?

Chia sẻ: Cùng với những người trong gia đình/cộng đoàn kiểm điểm lại cách sống đức tin của mình.

Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm Lời Chúa: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải…” (Lc.17,6).

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của con” (Mc 9,24). “Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.