MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

TỪ SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐỨC KI-TÔ

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,27-38)

Suy niệm: Dostoyevsky, người từng đối diện với tiểu đội chuẩn bị hành quyết ông, cho biết rằng, điều tồi tệ nhất trong đời là khi hồn lìa khỏi xác, lúc con người giật bắn lên và thôi là người. Quả thật, sự chết luôn là nỗi sợ hãi của con người. Bi thảm hơn, khi con người tuyệt vọng nhìn đàng sau cái chết: một đàng sẽ phải chết; một đàng không biết mình là gì sau khi chết. Giữa nỗi tuyệt vọng ấy của con người, niềm tin của người Ki-tô hữu vào Thiên Chúa Hằng Sống, tuyên xưng xác sẽ sống lại, thật là một thách đố lớn lao. Thánh Augustino cho biết, chẳng có điều nào trong đức tin Ki-tô giáo lại bị chống đối mãnh liệt, dai dẳng như niềm tin vào sự sống lại. Tuy nhiên, bấy giờ, niềm tin vào sự sống lại, rực sáng lên trong u tối của tuyệt vọng. Niềm tin này dựa vào sự sống lại của Chúa Giê-su. Ngài là khởi điểm của sự sống lại nơi con người, là bảo chứng của đời sau. Nói cách khác, trong Ngài, con người tìm lại được sự sống. Niềm tin này đã gây hứng khởi cho nhiều người trong các hoàn cảnh.

Mời Bạn: Tin Mừng dịp cuối năm phụng vụ cho chúng mình cơ hội nhận biết quỹ thời gian giới hạn của mỗi người, đồng thời đem lại niềm hy vọng vào sự sống lại trong Chúa Ki-tô. Niềm tin vào sự sống lại có ảnh hưởng gì vào đời sống hôm nay của bạn?

Sống Lời Chúa: Giúp một người đang thất vọng tìm lại được niềm hy vọng vào Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cứ mãi loay hoay vun vén những sự phải để lại trần gian. Xin cho con biết thức tỉnh tìm kiếm những điều cao quý hơn, ấy là được sống trong nhà Chúa.

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.