MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA SẼ HẬU TẠ

“Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối… hãy mời những người nghèo khó… vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,12-14)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay quả thật là một thách đố cho tình bác ái Kitô giáo. Hòn đất ném đi mà không mong được hòn chì ném lại, mà nếu có thì cũng phải chờ đến đời sau, “ngày các kẻ lành sống lại”! Quan tâm đến người nghèo và chọn lựa đứng về phía họ ngày nay đang là một chọn lựa ưu tiên trong Giáo Hội, nhất là các giáo hội tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Việc nâng cao phẩm giá và điều kiện sống của người nghèo, nước nghèo chính là xây dựng Nước Thiên Chúa ngay trong cuộc sống trần gian và chuẩn bị cho một Vương quốc mà nơi đó sẽ không còn ai phải “khóc lóc và nghiến răng!”

Mời Bạn: Bạn nghĩ gì về quan điểm có tính thời sự và sống còn này? Thực ra theo tinh thần của Chúa Giêsu, bạn còn phải coi mình là người nghèo trước mặt Chúa và anh chị em mình nữa, vì những gì bạn đang sở hữu đâu phải chỉ do một mình bàn tay bạn làm nên tất cả mà còn phải lệ thuộc vào người khác, trong số đó có rất nhiều người nghèo đã hy sinh đóng góp cho sự thịnh vượng của bạn.

Chia sẻ: Ý thức như vậy thì chuyện “mời” người nghèo sẻ chia những phúc lợi của bạn trước hết là vì đức công bình và sau mới là thể hiện tình bác ái. Phải chăng điều ấy sẽ làm bạn bớt đi sự khó chịu và khó hiểu?

Sống Lời Chúa: Có kẻ nói đùa: cho thì tốt hơn nhận, nhưng nhận thì thú vị hơn cho! Bạn thích nhận hay là thích cho đi?

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin dạy con biết cho mà không cần báo đền, mà nếu có thì sự báo đền ấy sẽ là từ Chúa mà thôi. Amen.

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.