MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

ƠN CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT

“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19,1-10)

Suy niệm: Ơn cứu độ nơi Đức Kitô là ơn cứu độ phổ quát nghĩa là dành cho mọi người, không loại trừ ai. Thế mà ông Dakêu lại bị loại trừ! Muốn nhìn thấy Đức Giêsu mà không được vì ông là người thấp bé: ông bị mất hút giữa đám đông! Ông còn bị cả xã hội Do thái loại trừ vì ông làm nghề thu thuế, một nghề bị coi là tội lỗi! Nhưng Đức Kitô không loại trừ ai. Chúa nhìn thấy tấm lòng thành của Dakêu (‘chạy tới phía trước’, ‘leo lên cây sung’). Thế là Người ‘nhìn lên gọi’, và đến ‘trọ nhà’ ông. Kết quả của cuộc gặp gỡ ấy là Dakêu vui mừng vì được tiếp đón Chúa (được cứu độ). Bởi vì khi để cho Chúa ‘đụng chạm’ đến, ông đủ sức phá đổ mọi hàng rào ngăn cách giữa mình với anh em.

Mời Bạn: Có khi nào bạn chợt nhận ra mình đã trở thành “đám đông” một thứ rào cản khiến người khác không đến được với Đức Kitô không? Hoặc bạn nghĩ bạn đang nắm giữ ơn cứu độ, còn họ thì không? Bạn nhớ Chúa Kitô, chứ không phải bạn, là người đem lại ơn cứu độ cho họ! Vậy hãy có thái độ tôn trọng những anh em tôn giáo bạn, và biết đối thoại về những giá trị cao đẹp chứa đựng trong niềm tin của họ.

Sống Lời Chúa: Chọn đọc một trong những đoạn Phúc Âm: - Ga 4: người phụ nữ Samaria; - Lc 7,1-10: viên sĩ quan Rôma; - Mt 15,21-27: người đàn bà Canaan, để thấm nhuyễn tinh thần phổ quát của ơn cứu độ.

Cầu nguyện: Giêsu ơi, xin Lời Chúa và Thánh Thể mà con được diễm phúc lãnh nhận trở nên niềm vui, nguồn hạnh phúc cho con, để con trở nên đẹp hơn và xích lại gần anh em con hơn.

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.