MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHỌN CHỖ CUỐI  
TRONG BỮA TIỆC CUỘC ĐỜI

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,1.7-11)

Suy niệm: Cái ghế chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ, nhưng tượng trưng cho một quyền lực rất lớn. Vì thế, nhiều người khư khư giữ ghế, cũng như lắm kẻ lăm le chạy chỗ chiếm ghế. Cái ghế trong bữa tiệc chỉ có tính danh dự, nhưng cũng có sức hấp dẫn không kém. Khi dạy chúng ta đừng kiếm ghế cao cỗ nhất trong đám tiệc, có vẻ như Ngài  dạy ta một bài học luân lý hay cách xử sự khôn khéo ở đời? Thưa hoàn toàn không! Người đã chọn chỗ cuối trong bữa tiệc cuộc đời này chính là Đức Giêsu: sinh ra trong một gia đình tầm thường; lớn lên giữa đám dân quê; là thầy, Ngài lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ ít học; cuối cùng, chịu đau khổ và chết như một tử tội. Ngài đã nêu gương cho ta trong cung cách hạ mình phục vụ.

Mời Bạn: Đối với người đời, “bạn là ai tuỳ theo chỗ bạn ngồi.” Còn đối với môn đệ Chúa Kitô, bạn là ai không lệ thuộc nơi chiếc ghế, nhưng tuỳ theo cung cách bạn chọn để phục vụ. Chính vì thế mà ngồi ghế cao như đức giáo hoàng mà lại xưng mình là “Tôi tớ của các tôi tớ.” Thật sự hạ mình xuống để phục vụ, bạn sẽ được Thiên Chúa tôn vinh.

Chia sẻ: Tôi có thể chọn những chỗ cuối nào trong cuộc sống (trong gia đình, đoàn thể, nơi làm việc…) để phục vụ?

Sống Lời Chúa: Làm một công việc thấp kém tôi thường tránh né xưa nay với ý hướng phục vụ người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã từ bỏ chỗ cao nhất trên trời và chọn chọn chỗ cuối giữa con người, để phục vụ. Xin giúp chúng con biết sống hạ mình để phục vụ người khác theo gương Chúa.

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.