MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

VÌ NGƯỜI MÀ DÂN CHÚNG CHIA RẼ

“…Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dõng dõi Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít sao? Vậy vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.” (Ga 7,40-53)

Suy niệm: Trước sự xuất hiện của Đức Giêsu với những tuyên bố “kỳ quặc,” “chói tai,” nhất là khi Người loan báo lời hứa ban Nước Hằng Sống, cuộc tranh luận trong dân chúng về nguồn gốc của Người càng trở nên gay gắt hơn, giữa những người tin và những kẻ chống đối: “Ông này thật là vị ngôn sứ”; “Ông này là Đấng Kitô”; “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?”… Cuộc sống luôn là một sự chọn lựa, và đức tin đòi hỏi phải chọn lựa quyết liệt hơn: “Ai không thuận với Ta, là nghịch với Ta.” Chúa ban cho ta đức tin, không phải để ru ngủ, trái lại để đòi hỏi ta “hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày” mà theo Người.

Mời Bạn: Thái độ hiện nay của bạn đối với Đức Kitô và giáo lý của Người là gì? Bạn đã dứt khoát chưa? Nếu rồi, bạn làm gì để trung kiên đến cùng? Nếu chưa, bạn còn đợi đến bao giờ?

Chia sẻ: Sống giữa đời có bao cám dỗ ngọt ngào, bao nhiêu thử thách cam go; vì thể con đường theo Chúa của ta thường mang tính bắt cá hai tay, nửa vời lấp lửng, vừa muốn được Chúa, vừa muốn được thế gian; vừa theo Chúa, vừa sợ hy sinh gian khổ. Kết cục ta chỉ chuốc lấy đau khổ, vì “nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh.”

Sống Lời Chúa: Bạn quyết tâm tham dự một lần sám hối cộng đồng trong những ngày còn lại của Mùa Chay này.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con chịu đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.” Amen.

Nhóm Biên Soạn 5 phút suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Pray-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.