MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

Các tín hữu đã qua đời

ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU

“Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,37-40)

Suy niệm: Với hơn 2 triệu bản trong một tháng đầu xuất bản, cuốn sách ‘Đức Giêsu thành Nagiarét’ của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đang đứng đầu danh sách 10 cuốn sách đang bán chạy nhất trên thế giới. Cho hay nhân loại thời đại thế tục hoá ngày nay vẫn còn muốn nghe “câu chuyện Giêsu,” vẫn còn trăn trở với câu hỏi Đức Giêsu đặt ra ngày xưa: ‘Người ta bảo tôi là ai?’ Phúc Âm hôm nay là câu trả lời của chính Ngài. Từng lời từng chữ nói lên sứ vụ cứu thế của Ngài. Và niềm ao ước sâu xa của Ngài là gì nếu không phải là kêu mời người ta mạnh dạn đến gần và tắm gội trong ân sủng cứu độ Ngài ban cho, đó là gặp và tin vào Chúa Con để được sống đời đời.

Mời Bạn: Người ta không ngại nói về ‘một Giêsu nào đó’ như một nhân vật lịch sử trong quá khứ hay như là vị Chúa sẽ đến trong ngày cánh chung. Nhưng cái cốt lõi với kitô hữu là phải  gặpsống với ngài trong hiện tại như những các môn đệ ngày xưa đã ‘thấy và tin” ngài. Đây quả là thách đố khó khăn nhất mà có vượt qua được thì người ta mới cảm nhận sức mạnh cứu rỗi và đón lấy món quà sự sống vỉnh cửu ngài trao ban.

Chia sẻ: Để giúp xác tín Chúa Giêsu hiện diện trong buổi chia sẻ, chúng ta mời Chúa đến trong cộng đoàn để ngài chủ sự và đồng hành với chúng ta.

Sống Lời Chúa: Tôi tin Đức Kitô đang sống giữa chúng tôi. Tôi gặp ngài trong khi cộng đoàn cử hành các bí tích. Tôi nghe tiếng ngài nói trong Lời Chúa. Tôi thấy người hiện diện trong người anh em tôi đang tiếp xúc và yêu thương.

Cầu nguyện: Hát “Gặp Gỡ Đức Kitô”.

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.