MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

NGƯỜI SỐ 4

Lập tức hai ông (Anrê và Simon) bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mt 4,18-22)

Suy niệm: Là một trong hai người đầu tiên theo Đức Kitô, Anrê luôn là “người số 4” trong danh sách Nhóm 12. Anrê, cái tên gốc gác Hy lạp, có nghĩa là dũng mãnh, quả cảm; thế mà bước đầu ơn gọi của ngài lại thật nên thơ. Nghe Gioan Tẩy giả giới thiệu “Đây là Chiên Thiên Chúa” – nên nhớ hình ảnh này nói đến việc gánh tội thiên hạ chứ không phải là một đấng Mêsia theo nghĩa chính trị như người Do thái quen hiểu đâu nhé – Anrê đã đi theo Đức Giê-su và “ở lại với Người ngày hôm đó”: thân tình như thể đã là môn đệ Người từ bao giờ! Chẳng những thế, Anrê còn hào hứng dẫn em mình là Simon đến với Đức Giêsu. Chưa hết Phúc Âm hôm nay còn thuật lại Anrê bỏ cả “sự nghiệp” chài lưới để theo Chúa, không do dự, không mặc cả thiệt hơn. Quê ở Bétsaiđa nhưng lại ở chung nhà với Phêrô tại Caphácnaum; phải chăng Anrê đã hào hiệp dành căn nhà này cho Đức Kitô làm “trụ sở truyền giáo”? Không được chứng kiến cuộc biến hình trên núi nhưng “người tông đồ số 4” này đã dẫn tới Thầy một cậu bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá, để Người thực hiện phép lạ vĩ đại hoá bánh ra nhiều. Giữa lúc người Do thái đang sôi sục thù ghét Đức Giê-su, có vẻ như “người số 4” đã âm thầm đóng vai trò “bảo vệ an ninh” cho Đức Giê-su: Philípphê đã chẳng hỏi ý Anrê trước khi cùng với ông dẫn người Hy lạp lạ mặt đến gặp Đức Giê-su đó sao?

Mời Bạn: Câu chuyện “người tông đồ số 4” thật lý thú, phải không bạn? Còn câu chuyện của bạn với Đức Ki-tô thì sao?

Chia sẻ: Mời bạn tìm trong 4 Phúc Âm những câu nhắc đến tông đồ Anrê.

Sống Lời Chúa: Bạn dành ít phút tâm sự với Chúa về hồng ân Người đã chọn gọi bạn làm kitô hữu, làm tu sĩ…

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.